Ehkäise tapaturmia kotona

Koti on suomalaiselle yllättävän vaarallinen paikka. Kaksi kolmesta onnettomuudesta sattuu kotona tai vapaa-ajalla, esimerkiksi kesämökillä.

Olemme tottuneet ajattelemaan kotia turvallisena paikkana, jossa olemme suojassa ympäröivältä maailmalta, ja siksi riskien tunnistaminen on vaikeaa. Suomessa sattuu vuosittain 700 000 koti- ja vapaa-ajan tapaturmaa, joissa menehtyy yli 2 000 henkilöä ja 50 000 joutuu sairaalaan. Monet näistä onnettomuuksista olisi voitu estää! Kodin riskien kartoittaminen kannattaa, koska riskejä voi pienentää melko pienin toimenpitein.

Ohjeita vahinkojen ehkäisemiseksi

Lisätietoja onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi löytyy Sisäministeriön turvallisuuskäsikirjasta.