Ehkäise tapaturmia kotona

Koti on suomalaiselle yllättävän vaarallinen paikka. Kaksi kolmesta onnettomuudesta sattuu kotona tai vapaa-ajalla, esimerkiksi kesämökillä.

Olemme tottuneet ajattelemaan kotia turvallisena paikkana, jossa olemme suojassa ympäröivältä maailmalta, ja siksi riskien tunnistaminen on vaikeaa. Suomessa sattuu vuosittain 700 000 koti- ja vapaa-ajan tapaturmaa, joissa menehtyy yli 2 000 henkilöä ja 50 000 joutuu sairaalaan. Monet näistä onnettomuuksista olisi voitu estää! Kodin riskien kartoittaminen kannattaa, koska riskejä voi pienentää melko pienin toimenpitein.