Kundkännedom och kundidentifiering – varför frågar Aktia?

För att kunna erbjuda dig som kund högklassiga finansiella tjänster som är rätt anpassade till dina behov är det nödvändigt att vi har bra kännedom om dig och din verksamhet. Detta gäller oberoende av om du är ensamstående, har en stor familj eller driver ett företag.

Kundkännedomen bygger både på vår personliga relation och på de uppgifter vi har om dig i vårt kundregister. Därtill har vi som aktör inom finansbranschen även ett samhällsansvar som innebär att vissa av de frågor vi ställer anknyter till vår allmänna skyldighet att förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och ekonomisk brottslighet.

Vi ställer frågor när du inleder ditt kundförhållande hos oss men också under kundförhållandets gång. Vi har också en skyldighet att identifiera våra kunder och deras representanter, både nya och befintliga.
 

Vilken typ av frågor ställer vi?

I alla situationer måste vi identifiera dig som kund.  Identiteten verifieras i regel från identitetshandlingar som vi godkänner. Vi bör också bl.a. känna till din verksamhet, din ekonomiska ställning och dina medels ursprung samt i vilket land du beskattas. Vi hanterar alla uppgifter du gett konfidentiellt enligt tillämplig sekretessreglering. Läs mer om hur Aktia hanterar personuppgifter här.

Frågor kan t ex uppstå i samband med att du fått in en summa pengar på ditt konto. Då kan vi fråga var pengarna kommit ifrån eller till vilket ändamål pengarna ska användas. Förfrågningarna bör i regel besvaras skriftligen.

Vi ber dig observera att frågorna ställs för din egen säkerhet.

Vi är också skyldiga att känna till om du är en person i politiskt utsatt ställning i en annan stat (PEP), en sådan persons familjemedlem eller nära bolagspartner.
 

Aktia godkänner följande identitetshandlingar

Av finsk myndighet utfärdat:

  • pass
  • identitetsbevis beviljat av polisen i Finland
  • körkort beviljat efter 1.10.1990


Resedokument som utfärdats av utländsk myndighet:

  • pass
  • identitetsbevis som är utfärdat av myndighet i medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz eller San Marino

Identitetshandlingen ska vara i kraft och den ska vara hel.

På finansinspektionens sidor kan du läsa mera om kundkännedom.