Bolån

Hemmet och bolånet går ofta hand i hand. Kanske vill du hitta en trygg lösning för tiotals år, en lösning som kan anpassas till familjens behov i olika livsskeden. Eller söker du kanske en balans mellan det praktiska och lite lyx. För de flesta är det helheten som sist och slutligen avgör – och det gäller såväl hemmet som bolånet. 

Välj ränta på ditt bolån

Du kan välja att binda bolånet till Aktias Primeränta, euriborränta eller en fast ränta. Du kan även välja ett räntetak för ditt lån. Med verktyget nedan ser du hur Aktia Prime har utvecklats jämfört med de vanligaste euriborräntorna vid olika tider.

Uppföljning av Aktia Prime och Euribors utveckling
Vilken ränta för lånet

Aktia Bolån

Aktias bolån är en helhet som du vid behov kan dela in i flera lån. Du kan till exempel välja att binda en del av lånebeloppet till fast ränta och en del till rörlig ränta. Så blir ditt bolån både tryggt och flexibelt.

Aktias bolånehelhet består av bolån och flexlimit. Helheten kan också omfatta Räntetak, Aktia Låneskydd och Aktia hemförsäkring. Under låneförhandlingarna gör vi upp en Ekonomiplan som hjälper dig att se på din ekonomi som en helhet och som förutom bolånet också tar upp frågor om sparande och placeringar. Bolånets lånetid kan vara upp till 30 år. Bolåneräntan kan vara fast (3,5 eller 10 år) eller rörlig. 
 
Flexlimit

Som vår bolånekund har du möjlighet till Flexlimit. Den utgör din egen reservkassa som du kan använda till exempel när du köper nya möbler eller vitvaror, när du renoverar i hemmet  eller när som helst. Flexlimiten kostar först då du använder den – och inte så mycket då heller. Din bostad utgör säkerhet för Flexlimiten.

Bostadslånets säkerhet

Primär säkerhet för bolånet är bostaden som ska köpas. Ifall du behöver tilläggssäkerhet kan du utnyttja t.ex. statsborgen eller någon annans realegendom som pant. Vi reder tillsammans ut ditt eventuella behov av tilläggssäkerhet under lånediskussionen.

Du kan också koppla ett Låneskydd till ditt bolån för att gardera dig mot oväntade situationer.
Bekanta dig med låneskyddet.

Skaffa rätt skydd för ditt boende. Med vår hemförsäkring får du en individuell lösning anpassad efter din boendeform och levnadssituation.
Läs mer om hemförsäkringen.

 
Räkna lånet / Till Låneräknaren
Mera information om lån / Aktias lån
Förutom att skydda ditt lån måste du skydda ditt hem. / Till Hemförsäkring