Fondspelet - placera fiktiva pengar och vinn riktiga pengar!

Spelarna får en summa fiktiva pengar, som ska placeras i olika placeringsfonder. Under fyra veckors tid ska spelarna agera i ett påhittat men realistiskt framtidsscenario, där olika världshändelser påverkar fondernas värde. Det gäller att placera, köpa och sälja enligt bästa förmåga. Spelarna kan lära sig av andra medtävlare och av experter som ger placeringstips. 

Såhär spelar du

En dag motsvaras i spelvärlden av ett kvartal, det vill säga tre månader. Spelet går framåt ett steg per dag och styrs av en storyline. Precis som i verkligheten händer oväntade saker som påverkar värdet på fonderna. Det gäller att placera, köpa och sälja enligt bästa förmåga. Vad satsar du på? Hög eller låg risk? Långränte-, kortränte- eller aktiefonder?