Försäkringsräknare

Försäkringarna beviljas av Folksam Skadeförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud.

Läs mera om försäkringarna som Aktia erbjuder.