Depositioner

Depositioner är ett traditionellt alternativ för sparande, som ger stabil avkastning. Kombinationen av deposition och fondplacering ger möjlighet till god totalavkastning.

Depositioner omfattas av den lagstadgade insättningsgarantin. Depositionerna och räntan på dem är skyddade upp till 100 000 euro per depositionsbank.

För våra Aktias företagskunder erbjuder vi:

Depositionserbjudande för Preferens- och Premiumkunder

Som Preferens- och Premiumkund får du fram till 30.6.2016

0,80 % (övriga kunder 0,60 %) årlig ränta på en 12–17-månaders placeringsdeposition
1,00 % (övriga kunder 0,80 %) årlig ränta på en 18–24-månaders placeringsdeposition.

  • Depositionsräntan räknas årligen.
  • Uttagsprovisionen är 0,50 % av det belopp som tagits ut före förfallodagen om det är under 12 månader kvar av depositionstiden och 1,00 % om det är över 12 månader kvar av depositionstiden.