Asiakkaan tunteminen ja tunnistaminen – miksi Aktia kysyy?

Pankeilla ja finanssilaitoksilla on lainsäädäntöön perustuva velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa*. Meillä tulee olla riittävät tiedot asiakkaasta, asiakkaan liiketoiminnasta, edustajista, omistajista, tosiasiallisista edunsaajista ja verostatuksesta. Pankkien velvollisuus on estää palveluiden väärinkäytökset sekä sellainen liiketoiminta, joka liittyy rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen ja talousrikoksiin. Esitämme erilaisia kysymyksiä asiakkaan tuntemiseksi ja tunnistamiseksi, jotta meillä olisi ajantasaiset tiedot asiakassuhteen aikana ja pankkiasiointi olisi turvallista. Voidaksemme tarjota juuri sinun tilanteeseesi sopivaa taloudellista neuvonantoa ja laadukkaita palveluita, on tärkeää, että meillä on ajantasaiset tiedot sinusta ja toiminnastasi.

Varmistaaksemme tietojesi pysymisen ajantasaisina esitämme sinulle kysymyksiä asiakassuhteen alussa sekä myöhemmin asioidessasi kanssamme konttorissa, verkkopankissa tai puhelimessa.

*Laki luottolaitostoiminnasta sekä Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä