Tunnistusperiaatteet

Palveluntarjoaja

Aktia Pankki Oyj, jäljempänä Pankki
PL 207
00101 HELSINKI
 

Tarjottava palvelu

Pankki tarjoaa asiakkailleen tunnistuspalvelua, jonka avulla sähköisiä asiointipalveluja tarjoava yritys tai yhteisö voi tunnistaa henkilöasiakkaansa. Tunnistautuminen tapahtuu Pankin verkkopankkitunnuksia käyttäen, jos henkilöasiakas on sopinut Pankin kanssa verkkopankkitunnusten käyttämisestä laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista tarkoitettuun sähköiseen tunnistamiseen.

Oikeushenkilöille pankki tarjoaa verkkopankkitunnuksilla käytettäviä pankin sähköisiä palveluja ja pankin hyväksymiä kolmannen osapuolen palveluja, mutta Pankki ei tarjoa oikeushenkilöille laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista tarkoitettua oikeushenkilön vahvaa sähköistä tunnistamista.

Pankki noudattaa tunnistuspalveluissaan Finanssialan Keskusliitossa laadittuja Pankkien Tupas-tunnistuspalvelun tunnistusperiaatteita ja pankkien Tupas-tunnistuspalvelun palvelukuvausta. Tunnistusperiaatteet ja palvelukuvaus on luettavissa Finanssialan Keskusliiton verkkosivuilla: www.fkl.fi.
 

Palvelun hinnat 

Verkkopalvelun hinnat on ilmoitettu pankin verkkosivuilla olevassa pankin palveluhinnastossa. Kulloinkin voimassa olevat verkkopankin ja tunnistuspalvelun ehdot ovat saatavilla pankin verkkosivuilla www.aktia.fi.

Ensitunnistamisen toteuttaminen 

Verkkopalvelutunnusten hakijan ensitunnistaminen tapahtuu henkilökohtaisesti Pankissa. Hakija sopii verkkopalvelutunnuksista Pankin kanssa verkkopalvelusopimuksella. Ensimmäiset verkkopalvelutunnukset luovutetaan asiakkaalle henkilökohtaisesti. Seuraavat kertakäyttöiset turvaluvut voidaan lähettää asiakkaalle postitse. 
 
Pankki hyväksyy verkkopalvelutunnusten hakijan henkilöllisyyden todentamisessa ainoastaan sellaisia asiakirjoja, joiden luotettavuuden pankki voi arvioida. 
 
Pankki hyväksyy henkilöllisyyden todentamisessa seuraavat suomalaisen viranomaisen myöntämät voimassa olevat asiakirjat:
  • Passi
  • Henkilökortti
  • Ajokortti, joka on myönnetty 1.10.1990 jälkeen. Jos ajokortin erityisehdot-tietokentässä on koodi 70 (ajokortti on Suomen poliisin ulkomaalaiselle vaihtama ajokortti), ajokorttia ei hyväksytä
Ulkomaalaisista asiakirjoista voidaan hyväksyä voimassa oleva ulkomaalaisen viranomaisen myöntämä
  • Passi tai matkustusasiakirjana hyväksyttävä henkilökortti, jonka on myöntänyt Euroopan talousalueen (ETA)jäsenvaltion, Sveitsin tai San Marinon viranomainen, mikäli asiakirjan aitoudesta voidaan henkilöllisyyden todentamistilanteessa kohtuullisin keinoin varmistua.
Jos hakijalla ei ole henkilöllisyyden todentamiseen hyväksyttävää asiakirjaa tai, jos hakijan henkilöllisyyttä tai asiakirjan aitoutta ei voida luotettavasti todentaa, hakijan henkilöllisyyden todentamisen tekee poliisi.

Tietosuojaperiaatteet

Pankki noudattaa tunnistuspalvelua tarjotessaan henkilötietojen käsittelyä koskevia säädöksiä sekä käytänteitä, jotka käyvät ilmi pankin kotisivuilta www.aktia.fi kohdista Yksityisyyden suoja sekä Asiakasrekisterin rekisteriseloste.

Tärkeimmät yhteistyökumppanit ja ulkopuoliset arvioinnit 

Oy Samlink Ab hallinnoi teknisesti pankin tunnistuspalvelua. Tunnistuspalvelun tietoturvallisuutta valvotaan teettämällä säännöllisesti ulkopuolisia auditointeja.
 

Sulkulistapalvelun yhteystiedot 

Asiakkaan on ilmoitettava verkkopalvelutunnusten katoamisesta. Ilmoituksen voi tehdä soittamalla sulkupalveluun numeroon 020 333, joka on käytettävissä 24h/vrk tai pankin aukioloaikoina Pankin konttoriin.