Aktia Commodity

Hyödykkeisiin sijoittava erikoissijoitusrahasto

Aktia Commodity sopii sinulle, joka:

  • haluat sijoittaa rahastoon, jonka sijoituskohteena ovat pääosin hyödykkeet toisten rahastojen kautta
  • haluat hakea hajautushyötyä sijoitussalkkuun hyödykemarkkinoilta
  • haluat sijoittaa keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä

Hyödykkeisiin luetaan esimerkiksi energiatuotteet (öljy, maakaasu, ym.), maataloustuotteet (vilja, karja, sokeri ym.) ja metallit (kupari, kulta, hopea, ym.). Hyödykkeiden hinnanmuodostus eroaa merkittävästi perinteisistä osake- ja korkomarkkinoista ja näin ollen ne tarjoavat hajatushyötyjä sekä uusia tuotonlähteitä osake- ja/tai korkosijoituksista muodostettuihin sijoitussalkkuihin. Kansainvälisille hyödykemarkkinoille sijoittamalla pyritään hyötymään markkinoiden tuottomahdollisuuksista markkinatilanteesta riippumatta.

Lue lisää salkunhoidostamme tästä.

Muistathan, että sijoittajan tulee aina ennen merkinnän tekoa tutustua rahaston avaintietoesitteeseen.

Rahaston perustiedot


Rahastotyyppi Erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa toisten rahastojen kautta pääosin hyödykkeisiin
Salkunhoitaja Juuso Atrila, Timo Leinonen & Jetro Siekkinen / Aktia Varainhoito Oy
Perustettu 4.2.2016
Rekisteröintimaa Suomi
Vertailuindeksi S&P GSCI Light Energy EUR Total Return
Osuuslajit Tuotto-osuudet (A,C) ja kasvuosuudet (B,D)
Minimimerkintä 50 euroa kertamerkintä tai 20 euroa kuukausisäästö
Juoksevat kulut p.a. 2,00 %
Tuottosidonnainen palkkio Kyllä (C,D)
Merkintäpalkkio 1,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
  1. Lisätietoa muiden osuussarjojen minimimerkinnöistä löytyy rahastoesitteestä.
  2. Esitetyt juoksevat kulut on arvio, joka perustuu rahastosta perittävään hallinnointipalkkioon, säilytyspalkkioon ja tulevien sijoituskohteiden kuluihin,
???fund-details.fund-subscription-title???
???fund-details.fund-subscription-text???

Reports

Brochures and terms

Fund unit price and growth % (B)

risk class
15.1.2018 1 m 6 m 12 m 3 y 5 y From the beginning
1,100700 € 3,84% 7,58% 2,42% 5,05%
  1. Returns over 12 months are annualised
Fund series value Unit A Unit B
15.1.2018 1,067700 € 1,100700 €