Parvest Equity Latin America

Latinalaiseen Amerikkaan sijoittava osakerahasto

Parvest Equity Latin America -rahasto sopii sinulle, joka:

  • haluat sijoittaa pääosin Latinalaisessa Amerikassa toimivien yritysten osakkeisiin ja näin hyötyä näiden yritysten kasvusta
  • haluat hajauttaa sijoituksia myös valuuttojen kautta
  • tiedostat osakemarkkinoiden mahdollisuudet ja riskit
  • haluat sijoittaa pitkällä aikavälillä

Latinalainen Amerikka on useiden raaka-aineiden tärkeä tuottaja tuottaen muun muassa öljyä, metalleja ja elintarvikkeita. Alueena Latinalainen Amerikka tarjoaa hyvän hajautusmahdollisuuden sekä sektori- että osaketasolla, koska alueella on useita maita eri kasvuvaiheessa.Kokonaisuudessaan Latinalainen Amerikka edustaa lähes 9 % maailman bruttokansantuotteesta.

Muistathan, että sijoittajan tulee aina ennen merkinnän tekoa tutustua rahaston avaintietoesitteeseen.

Rahaston perustiedot


Rahastotyyppi Osakerahasto, joka sijoittaa pääosin latinalaisamerikkalaisten ja siellä toimivien yritysten osakkeisiin
Salkunhoitaja Frederico Tralli ja Bruno Lima / BNP Asset Management Inc.
Perustettu 29.9.2000, Luxemburg
Vertailuindeksi MSCI EM Latin America 10/40 NR USD
Osuuslajit Kasvuosuudet
Minimimerkintä 250 euroa kertamerkintä
Hallinnointipalkkio p.a. 1,75 % (sisältäen säilytyspalkkion)
Tuottosidonnainen palkkio Ei
Aktian perimä merkintäpalkkio 1 %
Aktian perimä lunastuspalkkio 1 %

Article Title: Parvest Equity Latin America

Article id: 165074

  • Report.1 : Fund Report URL is missing for ''.

Reports

Brochures and terms

Fund unit price and growth %

risk class
12.1.2018 1 m 6 m 12 m 3 y 5 y From the beginning
510,160000 € 4,98% 1,81% 4,38% 2,54% -3,69% 6,53%
  1. Returns over 12 months are annualised