Salkku 2

Salkku maltillista tuottoa hakevalle sijoittajalle

Salkku 2 sopii sinulle, joka:

  • haluat aktiivista salkunhoitoa omalla riskitasollasi
  • haluat laajan korkohajautuksen, mutta haluat myös lisätä salkkusi tuotto-odotusta sijoittamalla osan varoista osakemarkkinoille ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin
  • haluat hyötyä säästövakuutuksen tuomista veroeduista

Salkun sisäisiä painoja seurataan aktiivisesti. Koska eri omaisuuslajit eivät yleensä kehity samansuuntaisesti, antaa salkun laaja hajautus mahdollisuuden tasaisempaan tuottoon. Salkussa olevat varat on aina sijoitettu kulloisenkin markkinanäkemyksemme ja salkun tavoitellun volatiliteetin mukaisesti. Salkku 2 sisältää korko- ja osakesijoitusten lisäksi vaihtoehtoisia sijoituksia, jolloin salkku sopii yksittäisenä sijoituksena kohtuullista riskiä sietävälle sijoittajalle, mutta korkopainotteisuutensa vuoksi se sopii myös tasapainottamaan ja hajauttamaan osakesijoittajan kokonaisvarallisuutta. Salkun tavoiteltu pitkäaikainen volatiliteetti on 5 %. Tutustu aina ennen sijoituksen tekoa tuotetietoihin ja vakuutusehtoihin.

Hallitus esittää perintö- ja lahjaverolain muuttamista siten, että 1.1.2017 alkaen perintöverotuksen 35 000 euron vapaa-osa poistetaan kuoleman perusteella maksettavista korvauksista. Jos esitys hyväksytään, ja  mikäli vakuutettu kuolee 1.1.2017 tai sen jälkeen, on lähiomaiselle, leski mukaan lukien, maksettava kuolintapaussumma kokonaisuudessaan perintöveron alaista tuloa. Esitykseen sisältyy puolisovähennyksen korottaminen perintöverotuksessa 60 000 eurosta 90 000 euroon.

 

Salkun perustiedot

Minimisijoitus 10 000 euroa tai 400 euroa/kk
Allokaatio Rahastojen sijoituskohteina ovat korkoinstrumentit, osakkeet ja vaihtoehtoiset sijoitukset
Sijoituskulu 1 % vakuutusmaksusta
Nostokulu 1 % nostettavasta vakuutussäästöstä
Hallinnointikulu 0,85 % vakuutussäästöistä vuosittain
Allokointipalvelun kulu 0,20 % vakuutussäästöstä vuosittain
Salkunhoitaja Aktia Varainhoito Oy

 

Sijoituskohteina olevista rahastoista peritään hinnaston mukaiset rahastokohtaiset hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. Profiilisalkussa olevien rahastojen arvo saattaa nousta tai laskea, eikä niiden historiallinen arvonkehitys ole tae tulevasta tuotosta. Aktia Henkivakuutus Oy ei voi taata sijoitustoiminnan tulosta tai vakuutukseen maksetun pääoman säilymistä. Säästövakuutuksen myöntää Aktia Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehenä Aktia Pankki Oyj toimii.