Yrittäjän henkivakuutus

Yrittäjän henkivakuutus on yrittäjän perheelle ensisijaisen tärkeä. Henkivakuutuksella turvaat perheesi talouden siltä varalta, että sinulle sattuisi jotain. Kuolintapauksessa perheen toisen elättäjän palkka jää pois, mutta kulut kuitenkin säilyvät lähestulkoon ennallaan.


Yrityksen toiminnan jatkuvuus

Henkivakuutuksen avulla voidaan myös varmistaa yrityksen toiminnan jatkuminen. Henkivakuutuskorvauksella voidaan esim. lunastaa osakkeet lähiomaisilta. Vakuuttamalla avainhenkilö turvataan seuraajan tai uuden omistajan etsiminen.
 

Yrittäjäetu 

Kun hankit henkivakuutuksen yrittäjänä, olet oikeutettu henkivakuutuksen yrittäjäetuun. Yritys voi pääsääntöisesti vähentää vakuutusmaksut verotuksessa.

Kun yrittäjänä otat uuden henkivakuutuksen, saat 20 000 euron suuruisen henkivakuutusturvan ensimmäiseksi vuodeksi ilman vakuutusmaksua*. Vakuutus jatkuu normaalihintaisena toisesta vuodesta alkaen.

*Edun arvo perustuu vakuututun ikään ja on esimerkiksi 30-vuotiaalle n. 32 euroa.
 

Verotus

Hallitus esittää perintö- ja lahjaverolain muuttamista siten, että 1.1.2017 alkaen perintöverotuksen 35 000 euron vapaa-osa poistetaan kuoleman perusteella maksettavista korvauksista. Jos esitys hyväksytään, ja mikäli vakuutettu kuolee 1.1.2017 tai sen jälkeen, on lähiomaiselle, leski mukaan lukien, maksettava kuolintapaussumma kokonaisuudessaan perintöveron alaista tuloa. Esitykseen sisältyy puolisovähennyksen korottaminen perintöverotuksessa 60 000 eurosta 90 000 euroon.

Varaa aika konttoriin
 

Esite
Tuotetiedot
Vakuutusehdot

Vakuutusturva kaikenlaisille ajoneuvoille