Yritysmuodot ja yritysmuodon valinta

Kun alustava liiketoimintasuunnitelma on tehty ja liiketoiminnan lähtökohdat ovat selvillä, voit alkaa miettiä yrityksellesi parhaiten sopivaa yritysmuotoa.

Seuraavia seikkoja kannattaa miettiä:

  • omistajien vastuu yrityksen veloista
  • päätöksenteon joustavuus
  • omistajien lukumäärä
  • mahdollinen alkupääoman tarve
  • voiton ja tappioiden jakaminen
  • yrityksen verotus


Eri yritysmuodot Suomessa

Eri yritysmuotoja Suomessa ovat toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta. Yleisin Suomessa käytetty yritysmuoto on osakeyhtiö.
 

Yksityinen toiminimi

Helpoin tapa käynnistää yritys on tehdä se yrittäjänä eli yksittäisenä elinkeinonharjoittajana. Mitään vähimmäispääomavaatimusta ei ole, ja yrittäjä päättää itse kaikesta yrityksen toiminnasta. Toiminimen rahavarat ovat osa yrittäjän henkilökohtaisia varoja, ja yrittäjä vastaa henkilökohtaisesti toiminimen mahdollisista veloista.
 

Avoin yhtiö

Kaksi tai useampi henkilö voi perustaa avoimen yhtiön. Yhtiömiehet ovat keskenään tasa-arvoisessa asemassa yhtiön asioista päätettäessä, ja jokainen heistä vastaa kaikista yhtiön veloista myös henkilökohtaisella omaisuudellaan.
 

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiössä on vastuullisten yhtiömiesten lisäksi yksi tai useampi äänetön yhtiömies, jonka tehtävä on lähinnä toiminnan rahoittaminen. Äänettömällä yhtiömiehellä ei ole oikeutta päättää yrityksen toiminnasta, hän vastaa vain sijoittamastaan pääomasta. Vastuunalaisten yhtiömiesten asema on samanlainen kuin avoimen yhtiön yhtiömiesten asema.
 

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö tarjoaa parhaat mahdollisuudet laajaan liiketoimintaan. Osakeyhtiön varat ovat erillään omistajien varoista, ja yhtiö vastaa sitoumuksistaan omilla varoillaan. Muihin yritysmuotoihin verrattuna osakeyhtiön perustamista ja hallintoa koskevat yksityiskohtaisemmat määräykset. Muut kuin juoksevat asiat on esimerkiksi päätettävä hallituksen kokouksissa, joista on pidettävä pöytäkirjaa. Yhtiön osakepääoman tulee olla vähintään 2 500 euroa. Osakeyhtiöllä on joissain tapauksissa oltava hyväksytty tilintarkastaja ja sen on tehtävä tilinpäätös vuosittain.
 

Osuuskunta

Osuuskunta on luonteeltaan taloudellinen yhteisö, avoin yhteenliittymä, jonka jäsenmäärää tai pääomaa ei ole ennalta määrätty. Esimerkkejä osuuskunnista ovat vesi- ja tieosuuskunnat. Osuuskunnan tarkoituksena on harjoittaa taloudellista toimintaa jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi niin, että jäsenet käyttävät osuuskunnan tarjoamia palveluja tai osuuskunnan tytäryhteisönsä avulla tai muulla tavalla järjestämiä palveluja. Osuuskunnan jäsenet eivät yleensä ole henkilökohtaisesti vastuussa osuuskunnan sitoumuksista.
 

Tutustu Patentti- ja rekisterihallituksen sivuihin. 

Tutustu Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ:n) sivuihin.