Aktia debentuurilaina 5/2016

Vakaata tuottoa arvostavalle. Aktia debentuurilaina 5/2016 on perinteinen ja helppo sijoitusmuoto. Maksamme sijoituksellesi 2,00 % vuotuisen koron. Laina-aika on 5,29 vuotta ja ensimmäinen koronmaksupäivä on 25.2.2018.
 
Lue lisää tästä
 

Lainan ominaisuudet lyhyesti: 

Liikkeeseenlaskija: Aktia Pankki Oyj
 
Merkintäaika: 11.11.2016 – 24.2.2017
 
Korko: 2,00 %
 
Koronmaksupäivät: 25.2.2018, 25.2.2019, 25.2.2020, 25.2.2021, 25.2.2022
 
Merkintäkurssi: Vaihtuva, todennäköinen: 100 %
 
Merkintäpalkkio: 0 %
 
Tuotto: 2,00 % merkintäkurssin ollessa 100 %
 
Laina-aika: 11.11.2016 – 25.2.2022. Bulletlaina, eli lainan pääoma maksetaan takaisin kertaeränä lainan erääntymisen yhteydessä.
 
Velkakirjan nimellisarvo: 1 000 euroa (minimimerkintä) 
 
Lainan etuoikeusasema: Debentuuri. Lainalla on huonompi etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla sitoumuksilla, pois lukien sellaiset lainat tai muut sitoumukset, joilla omien ehtojensa mukaan on sama tai huonompi etuoikeusasema kuin debentuurilla. Debentuurilainan määrää ei voi käyttää vastasaatavan kuittaamiseen.
 
Vakuus: Lainalle ei ole asetettu vakuutta.
 
Lainakohtaiset riskit: Tähän arvopaperiin liittyvät riskit ilmenevät ohjelmaesitteen sivuilla 29–31 esitetyn riskitekijäkuvauksen kohdasta 2.3. Lainaan liittyy mm. liikkeeseenlaskijariski, eli riski siitä, että liikkeeseenlaskija ei kykene täyttämään velvoitteitaan takaisinmaksupäivinä, ja likviditeettiriski, eli riski siitä, että lainaa ei voi myydä tai ostaa tiettynä ajankohtana, jos markkinoilla ei ole riittävästi kysyntää tai tarjontaa. Lainan merkintäkurssi on vaihtuva ja laina voidaan laskea liikkeeseen myös ylikurssiin. Tällöin sijoittajan on huomattava, että takaisinmaksua ei taata maksettuun ylikurssiin. Sijoittajan tulee ottaa huomioon, että Lainan myyminen ennen eräpäivää saattaa johtaa luovutustappion syntymiseen.
 
 

Verotus: 

Suomessa yleisesti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle tai kotimaiselle kuolinpesälle maksettavasta korosta liikkeeseenlaskija pidättää korkotulon lähdeveron. Korkotulosta pidätettävä lähdevero on merkintäajan alkaessa 30 %. Lähdeveron alainen korkotulo ei ole veronalaista tuloa tuloverotuksessa. Esitäytetyssä veroilmoituksessa ei näissä tapauksissa tarvitse ilmoittaa korkoa eikä lainapääomaa. Yhteisöille korko on veronalaista tuloa, ellei kyse ole verovapaasta toiminnasta.