Aktia Pankki Oyj:n joukkovelkakirjaohjelma

27.4.2017 - 500 000 000 euroa

 
Aktia Pankki Oyj voi laskea liikkeeseen yksittäisiä joukkolainoja joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuohjelman puitteissa. Ohjelman perusteella liikkeeseen laskettuja joukkolainoja koskeva esite koostuu Ohjelmaesitteestä, joka muodostaa sen perusosan, viitatuista asiakirjoista, mahdollisista täydennyksistä sekä kutakin joukkolainaa koskevista lainakohtaisista ehdoista.
 
Yksittäisen joukkolainan ehdot koostuvat Ohjelmaesitteen yleisistä lainaehdoista sekä jokaisen yksittäisen joukkolainan lainakohtaisista ehdoista. Suomenkieliset esitteet ovat käännöksiä alkuperäisistä ruotsinkielisistä hyväksytyistä esitteistä.
 
Mikäli pankki täydentää esitettä uudella tiedolla on sijoittaja, ennen kuin arvopaperit on toimitettu, oikeutettu peruuttamaan päätöksensä kahden pankkipäivän kuluessa korjauksen tai täydennyksen julkaisemisesta ilmoittamalla tästä Aktia Säilytys- ja back office -palveluihin, puh. +358 10 247 6461
 
 
Ohjelmaesite:
 
 
Luettelo esitteeseen viittaamalla sisällytetyistä asiakirjoista: