Aktian avoimet työpaikat ja rekrytointiprosessi

Aktian rekrytointiprosessi koostuu aina ensin sisäisestä hakuprosessista, minkä jälkeen haku mahdollisesti siirtyy ulkoiseksi. Aktian kaikilla esimiehillä on henkilöstövastuu, ja näin ollen he ovat myös vastuussa yksikkönsä rekrytoinneista.

  • Kuulet meistä niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kahden viikon sisällä siitä, kun hakuaika on umpeutunut.
  • Hakemuksia käsitellään luottamuksellisesti ja jo hakuajan aikana. 
  • Esikarsinnan jälkeen kutsumme tehtävään sopivimmat kandidaatit haastatteluun. Ensimmäinen haastattelukierros voi olla myös videomuodossa.
  • Valituissa rekrytoinneissa käytämme persoonallisuuden piirteitä kuvaavaa kyselyä osana työhaastattelua. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista, ja tulokset käydään aina keskustellen läpi kanssasi.
  • Huomioithan, että tarkistamme luottotiedot aina rekrytoinnin yhteydessä, maksuhäiriöt ovat este rekrytoinnille.
 
 

 

Tietosuoja ja hakemuksen säilytys

Henkilötietojen käsittelyssä Aktia-konsernissa noudatetaan voimassa olevia lakeja ja hyvää henkilöstöhallintotapaa.

Hakemus avoimena olevaan toimeen on voimassa, kunnes toimeen on valittu henkilö, ja rekrytointiprosessi sulkeutuu. Jos olet antanut suostumuksesi hakemuksen sisällyttämiseen myös toisiin rekrytointiprosesseihin, sinuun voi ottaa yhteyttä myös joku muu Aktian rekrytoivista esimiehistä. Avoimet hakemukset ovat voimassa valitsemasi ajan tai korkeintaan 6 kuukautta.