Joukkovelkakirjalainat

Joukkovelkakirjalaina on valtion, kunnan tai pankin liikkeeseen laskema velkakirjalaina, jota tarjotaan suurelle yleisölle sijoituskohteeksi.

Joukkovelkakirjalainat jaetaan korkoa tuottaviin ja osake- tai indeksisidonnaisiin lainoihin (ns. indeksilainoihin). Aktian joukkovelkakirjalainat ovat arvo-osuusmuotoisia ja niiden säilytys Aktiassa on maksutonta.

Erilaiset joukkolainat – erilainen tuotto

Perinteiseen joukkovelkakirjalainaan tehdylle sijoitukselle maksetaan vuosittaista korkoa. Voit helposti laskea tuoton etukäteen kyseisen joukkolainan ehdoissa mainitun koron mukaan.

Indeksilainoihin tehdylle sijoitukselle voi lisäksi saada osakesidonnaisen tuotto-osuuden. Tämä tuotto-osuus määräytyy osakkeiden tai indeksien arvonnousun mukaan. Vaikka osakekurssit laskisivat, saat aina takaisin vähintään indeksilainan ehdoissa mainitun osan pääomasta, useimmiten 100 %. Indeksilaina on osakesijoitusta turvallisempi ja voi antaa suuremman tuoton kuin perinteinen joukkolaina.

Turvallinen sijoitus

Aktian joukkovelkakirjalainoissa riski on matala. Lainoihin liittyy liikkeeseenlaskijan luottoriski, ts. riski siitä, että liikkeeseenlaskija ei kykene suoriutumaan velvoitteistaan niiden eräpäivänä ja luovutustappioriski, joka johtuu yli 100 %:n merkintäkurssista tai joka syntyy, mikäli laina myydään ennen eräpäivää.

 

Aktia Pankin luottoluokituksen löydät tästä