Joukkolainojen tuotto

Sijoituksellesi maksetaan aina ehdoissa mainittu nimelliskorko. Indeksilainoissa on lisäksi osakesidonnainen tuotto-osuus. Yksityishenkilönä maksat tuotosta lähdeveroa samalla tavalla kuin talletuksista.

Perinteinen joukkovelkakirjalaina

Perinteisen joukkovelkakirjalainan riski ei ole juuri pankkitalletuksia suurempi, mutta tuotto on parempi. Korkosidonnainen tuotto on helppo laskea etukäteen, koska korko on tiedossa alusta alkaen. Voit myydä sijoituksesi milloin tahansa laina-aikana, aina kyseisen ajankohdan markkinahintaan.

Merkintäkurssi vaikuttaa tuottoon. Kurssi voi olla tasan, alle tai yli 100 % joukkovelkakirjalainan nimellisarvosta. Alle 100 %:n merkintäkurssi parantaa ja vastaavasti yli 100 %:n merkintäkurssi pienentää korkotuottoa. Liikkeeseenlaskija määrittelee merkintäkurssin kulloisenkin markkinatilanteen mukaan.

Indeksilaina

Indeksilainoihin tehdylle sijoitukselle voi saada osakesidonnaisen tuotto-osuuden. Tämä lisätuotto-osuus on sidottu osakkeiden tai indeksien arvonnousuun, mutta vaikka osakekurssit laskisivat, saat takaisin vähintään ehdoissa määritellyn osan pääomasta, useimmiten 100 %.