Kuolinpesän pankkiasiat

Omaiseni on kuollut. Mitä minun pitää tehdä?

Ennen perunkirjoitusta:. 

 1. Hankkikaa virkatodistus, josta selviää pesän osakkaiden ja vainajan sukulaisuussuhde ja ottakaa se mukaan pankkiin.
 2. Soittakaa Aktian asiakaspalveluun, jotta voitte keskustella kuolinpesän pankkiasioista, kuten
 • saldotodistuksen tilaamisesta perunkirjoitusta varten
 • kuolinpesään liittyvien laskujen maksamisesta
 • sopimusten ja toimeksiantojen, kuten suoraveloitusten ja maksupalvelun, jatkosta.

Mistä saan saldotodistuksen?

Voit tilata saldotodistuksen soittamalla Aktian asiakaspalveluun, puh. 010 247 010 (ark. 8–20). Saldotodistus voidaan toimittaa joko kuolinpesän kotiosoitteeseen tai noudettavaksi Aktian konttorista. Jos noudat saldotodistuksen konttorista, tarvitset mukaasi voimassa olevan henkilöllisyystodistuksen ja virkatodistuksen.

Miten voin lopettaa vainajan tilin?

Vainajan nimissä olevan tilin lopettamiseen vaaditaan kaikkien pesän osakkaiden suostumus. Osakkaiden on joko mentävä yhdessä pankkiin hoitamaan vainajan tilin lopettaminen tai annettava valtakirja yhdelle osakkaalle.

Asian hoitamista varten on esitettävä seuraavat asiakirjat:

 • maistraatin vahvistama perukirjan osakasluettelo
 • mahdollinen testamentti
 • vainajan täydellinen sukuselvitys (katkeamaton virkatodistusketju vainajasta, ja tarvittaessa hänen aikaisemmin edesmenneestä lakimääräisestä perillisestään, 15 vuoden iästä kuolinpäivään), mikäli perukirjan osakasluetteloa ei ole vahvistettu maistraatissa
 • valtakirja niiltä kuolinpesän osakkailta, jotka eivät ole henkilökohtaisesti paikalla.

Pankki saattaa lisäksi tarvita esim. vainajan ja hänen aikaisemman puolisonsa välisen osituskirjan tai vainajan edesmenneen puolison kuoleman jälkeen tehdyt peru- ja jakokirjat.

Tilin lopettamisen lisäksi myös seuraaviin toimenpiteisiin vaaditaan kaikkien pesän osakkaiden suostumus ja edellä mainitut asiakirjat:

 • käteisen nostaminen vainajan tililtä
 • vainajan tallelokeron tyhjentäminen
 • tietojen saaminen vainajan elinaikaisista pankkiasioista
 • vainajan arvopapereiden myyminen.

Miten voin maksaa kuolinpesän laskuja?

Ennen perunkirjoitusta vainajan tililtä voidaan maksaa hautajaiskulut ja perunkirjoitusta sekä pesän hoitoa, hallinnointia ja selvitystä koskevat laskut (ns. pesänselvitysvelat). Muihin tarkoituksiin varoja voi nostaa vasta perunkirjoituksen jälkeen kaikkien kuolinpesän osakkaiden suostumuksella. Kuolinpesän laskut maksetaan konttorikäynnillä.

Miten kuolinpesään kuuluva asunto myydään?

Kuolinpesän asuntoon liittyy monia huomioon otettavia asioita, kuten mikä asunto-osakkeen tai kiinteistön arvo on tai miten ja milloin myynti on järkevintä toteuttaa.

Aktia Kiinteistönvälitys auttaa mielellään ja hoitaa asiantuntevasti kuolinpesän asunnon tai kiinteistön arvioinnin ja myynnin. Lähimmän Aktia Kiinteistönvälityksen toimipisteen löydätte tästä.