Vakuutukset myöntävät AXA ja Aktia Henkivakuutus Oy

Tilapäisen työkyvyttömyys-, työttömyys-, sairaalahoito-, tapaturman aiheuttaman kuolemantapauksen sekä vakavan sairauden vakuutuksen myöntää AXA France IARD - Sivuliike - Suomi (y-tunnus 2922649-2). Turvan tapaturmaisen pysyvän haitan varalta myöntää AXA France VIE - Sivuliike - Suomi (y-tunnus 2922515-8).

AXA France Vie – yksityinen osakeyhtiö rekisteröity numerolla 310 499 959 Nanterren yritysrekisteriin, AXA France IARD – yksityinen osakeyhtiö rekisteröity numerolla 722 057 460 Nanterren yritysrekisteriin. Yhtiöiden kotipaikka on Nanterre, Ranska. Yhtiöiden pääkonttorit: 313 Terrasses de l'Arche – 92727 Nanterre Cedex, Ranska. Yhtiöt ovat Ranskan vakuutuslain alaisia ja niiden toimintaa valvoo Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61, rue de Taitbout – 75436 Paris Cedex 9 +33 (0)1 49 95 40 00, acpr.banque-france.fr.

Yhtiöitä edustaa Suomessa ja vakuutuksen myöntää AXA France IARD - Sivuliike - Suomi (2922649-2) sekä AXA France VIE - Sivuliike – Suomi (2922515-8). Suomen sivuliikkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Suomen sivuliikkeiden yhteystiedot ovat: AXA, PL 67, 00501 Helsinki, Puh. 010 802 842. Suomen sivuliikkeiden toimintaa valvoo Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki, Puh. 09 183 51, finanssivalvonta.fi.

Kuolemanvaravakuutuksen ja vakuutuksen tapaturman aiheuttaman pysyvän työkyvyttömyyden varalta myöntää Aktia Henkivakuutus Oy (Y-tunnus 0937006-7).