Aktian rekrytointiprosessi

Aktian rekrytointiprosessi koostuu aina ensin sisäisestä hakuprosessista, minkä jälkeen haku mahdollisesti siirtyy ulkoiseksi. Aktian kaikilla esimiehillä on henkilöstövastuu, ja näin ollen he ovat myös vastuussa yksikkönsä rekrytoinneista.

  • Rekrytoinnit tehdään rekrytoivan esimiehen ja Aktian HR-yksikön yhteistyönä. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.
  • Hakijan luotettavuuden varmistamiseksi tarkistamme luottotiedot rekrytointiprosessin aikana. Maksuhäiriöt ovat rekrytoinnin este.
  • Hakemusten esikarsinnan jälkeen rekrytoiva esimies kutsuu sopivimmat hakijat haastatteluun. Riippuen tehtävästä haastattelukierroksia saattaa olla enemmän kuin yksi. Haastattelun tarkoituksena on arvioida hakijan soveltuvuus työtehtävään, Aktian yrityskulttuuriin ja rekrytoivaan tiimiin. Haastattelutilaisuus on sinulle mahdollisuus hankkia tarkempaa tietoa tehtävästä ja Aktiasta sekä arvioida, olemmeko sinulle sopiva työnantaja.
  • Saadaksemme syvällisemmän kuvan hakijoista käytämme valituissa rekrytoinneissa persoonallisuuden piirteitä kuvaavaa kyselyä osana työhaastattelua. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja tulokset käydään aina keskustellen läpi kanssasi. 
  • Tarkistamme suosituksesi aina sinun suostumuksellasi. Emme tutki sosiaalisen median profiilejasi, mikäli et ole antanut siihen suostumustasi.
  • Yhteydenpito hakijoiden ja Aktian välillä tapahtuu sähköpostitse ja puhelimitse.


Tietosuoja ja hakemuksen säilytys

Henkilötietojen käsittelyssä Aktia-konsernissa noudatetaan voimassa olevia lakeja ja hyvää henkilöstöhallintotapaa.

Hakemus avoimena olevaan toimeen on voimassa, kunnes toimeen on valittu henkilö, ja rekrytointiprosessi sulkeutuu. Jos olet antanut suostumuksesi hakemuksen sisällyttämiseen myös toisiin rekrytointiprosesseihin, sinuun voi ottaa yhteyttä myös joku muu Aktian rekrytoivista esimiehistä. Avoimet hakemukset ovat voimassa valitsemasi ajan tai korkeintaan 6 kuukautta.