Aktia Commodity

Hyödykkeisiin sijoittava erikoissijoitusrahasto

Aktia Commodity sopii sinulle, joka:

  • haluat sijoittaa rahastoon, jonka sijoituskohteena ovat pääosin hyödykkeet toisten rahastojen kautta
  • haluat hakea hajautushyötyä sijoitussalkkuun hyödykemarkkinoilta
  • haluat sijoittaa keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä

Hyödykkeisiin luetaan esimerkiksi energiatuotteet (öljy, maakaasu, ym.), maataloustuotteet (vilja, karja, sokeri ym.) ja metallit (kupari, kulta, hopea, ym.). Hyödykkeiden hinnanmuodostus eroaa merkittävästi perinteisistä osake- ja korkomarkkinoista ja näin ollen ne tarjoavat hajatushyötyjä sekä uusia tuotonlähteitä osake- ja/tai korkosijoituksista muodostettuihin sijoitussalkkuihin. Kansainvälisille hyödykemarkkinoille sijoittamalla pyritään hyötymään markkinoiden tuottomahdollisuuksista markkinatilanteesta riippumatta.

Lue lisää salkunhoidostamme tästä.

Muistathan, että sijoittajan tulee aina ennen merkinnän tekoa tutustua rahaston avaintietoesitteeseen.

Rahaston perustiedot


Rahastotyyppi Erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa toisten rahastojen kautta pääosin hyödykkeisiin
Salkunhoitaja Juuso Atrila, Timo Leinonen & Jetro Siekkinen / Aktia Varainhoito Oy
Perustettu 4.2.2016
Rekisteröintimaa Suomi
Vertailuindeksi S&P GSCI Light Energy EUR Total Return
Osuuslajit Tuotto-osuudet (A,C) ja kasvuosuudet (B,D)
Minimimerkintä 50 euroa kertamerkintä tai 20 euroa kuukausisäästö
Juoksevat kulut p.a. 2,00 %
Tuottosidonnainen palkkio Kyllä (C,D)
Merkintäpalkkio 1,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %
  1. Lisätietoa muiden osuussarjojen minimimerkinnöistä löytyy rahastoesitteestä.
  2. Esitetyt juoksevat kulut on arvio, joka perustuu rahastosta perittävään hallinnointipalkkioon, säilytyspalkkioon ja tulevien sijoituskohteiden kuluihin,
Tee rahastomerkintä

Kirjaudu ja tee merkintä verkkopankki­tunnuksillasi.

Kirjautuminen onnistuu seuraavien pankkien tunnuksilla: Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP, POP Pankki, S-Pankki, Säästöpankki, Ålandsbanken.

Katsaukset

Esitteet ja säännöt

Rahasto-osuuden arvo ja kehitys-% (B)

riskiluokka
15.1.2018 1 kk 6 kk 12 kk 3 v 5 v Toiminnan alusta
1,100700 € 3,84% 7,58% 2,42% 5,05%
  1. Yli 12 kk:n tuottoluvut on ilmoitettu vuosittaisena tuottona
Rahasto-osuuksien arvot A-osuus B-osuus
15.1.2018 1,067700 € 1,100700 €