Aktia Osaketodistus Suomi Kuponki

Räätälöity maltilliseen markkinanäkemykseen

Aktia Osaketodistus Suomi Kuponki on enintään viiden vuoden sijoitus, jonka tuotto perustuu Helsingin pörssin suurimpien yritysten kurssikehitykseen. Aktia Osaketodistus Suomi Kuponki tarjoaa mahdollisuuden houkuttelevaan kuponkituottoon ja ennenaikaiseen takaisinmaksuun.

Osaketodistukset räätälöidään aina huomioiden vallitseva markkinatilanne ja -näkemys. Kuponkituottoa maksavat osaketodistukset sopivat neutraaliin tai maltillisen positiiviseen osakemarkkinanäkemykseen osaksi hajautettua sijoitussalkkua.

Kuponkituottoa maksavat osaketodistukset voivat erääntyä ennenaikaisesti jo vuoden kuluttua. Lisäksi vuotuinen kiinteä kuponkituotto maksetaan, jos osakekurssit pysyvät lähtöpäivän tasolla. Mahdolliset maksamatta jääneet kuponkituotot maksetaan takautuvasti. Jos osakekurssit laskevat, ei tuottoa makseta, mutta sijoitettu pääoma on suojassa ennalta määrättyyn rajaan asti.

Muistathan, että sijoittajan tulee aina ennen merkinnän tekoa tutustua avaintietoasiakirjaan, markkinointiesitteeseen, lainaehtoihin ja ohjelmaesitteeseen sekä sen mahdollisiin täydennyksiin.

Katsaukset

Esitteet ja säännöt

Arvo ja kehitys-%

riskiluokka
2.7.2020 1 kk 6 kk 12 kk 3 v 5 v Alusta
96,000000 -4,00% -4,00%
  1. Yli 12 kk:n tuottoluvut on ilmoitettu vuosittaisena tuottona