Aktia Osaketodistus Puhtaampi Eurooppa

Räätälöity maltilliseen markkinanäkemykseen

Aktia Osaketodistus Puhtaampi Eurooppa on enintään viiden vuoden sijoitus, jonka tuotto perustuu euroalueen suurimpien yritysten kurssikehitykseen. Aktia Osaketodistus Puhtaampi Eurooppa tarjoaa sekä sijoituskohteen, joka painottaa vähäpäästöisiä yrityksiä että mahdollisuuden houkuttelevaan kuponkituottoon ja ennenaikaiseen takaisinmaksuun.

Osaketodistukset räätälöidään aina huomioiden vallitseva markkinatilanne ja -näkemys. Kuponkituottoa maksavat osaketodistukset sopivat neutraaliin tai maltillisen positiiviseen osakemarkkinanäkemykseen osaksi hajautettua sijoitussalkkua.

Vuotuinen kiinteä kuponkituotto maksetaan, jos osakekurssit pysyvät lähtöpäivän tasolla. Lisäksi kuponkituottoa maksavat osaketodistukset voivat erääntyä ennenaikaisesti jo vuoden kuluttua. Mahdolliset maksamatta jääneet kuponkituotot maksetaan takautuvasti. Jos osakekurssit laskevat, ei tuottoa makseta, mutta sijoitettu pääoma on suojassa ennalta määrättyyn rajaan asti.

Muistathan, että sijoittajan tulee aina ennen merkinnän tekoa tutustua avaintietoasiakirjaan, markkinointiesitteeseen, lainaehtoihin ja ohjelmaesitteeseen sekä sen mahdollisiin täydennyksiin. Ohjelmaesitteen täydennykset löytyvät koottuna sivulta Strukturoidut tuotteet / Ohjelmaesitteet.

Katsaukset

Esitteet ja säännöt

Arvo ja kehitys-%

riskiluokka
7.9.2020 1 kk 6 kk 12 kk 3 v 5 v Alusta
100,000000 0,00%
  1. Yli 12 kk:n tuottoluvut on ilmoitettu vuosittaisena tuottona