Aktia työnantajana

Aktia Pankki Oyj:n strategia perustuu asiakkaiden varallisuuden kasvattamiseen ja turvaamiseen pitkällä aikavälillä helposti ja vastuullisesti painopisteenä varainhoidon ja rahoituksen asiakaskokemus.

Aktia Pankin tavoitteena on kehittää edelleen palvelumalliaan ja tarjota yksityishenkilöistä, yrityksistä ja instituutioista koostuville asiakassegmenteilleen interaktiivisia kokonaisratkaisuja, joissa yhdistyvät henkilökohtainen palvelu ja helppokäyttöiset digitaaliset rajapinnat. Aktian arvot rohkeasti, osaavasti, yhdessä ohjaavat toimintaamme, käyttäytymistämme ja asennoitumista kaikissa tilanteissa. Nämä arvot ovat merkittävässä osassa siinä, miten työskentelemme nyt ja tulevaisuudessa.

Aktiassa panostetaan hyvinvointiin. Kattavan työterveyshuollon lisäksi henkilöstö saa tukea liikunta- ja kulttuuritapahtumiin osallistumiseen.

Aktia tarjoaa erinomaisen tilaisuuden työskentelyyn rahoitusalalla ja monipuoliset uramahdollisuudet.  Kaikkia aktialaisia yhdistävät ominaisuudet ovat halu kehittyä, vastuuntunto ja yhteistyökyky. Näistä ominaisuuksista ja ennen kaikkea työntekijöiden motivaatiosta ja aidosta kiinnostuksesta työhön rakentuu sitoutunut, asiantunteva Aktia.

Aktia näkee jokaisessa työntekijässään ihmisen.