Aktia työnantajana

Aktian tavoitteena on olla taloudellisen neuvonnan Suomen mestari molemmilla kotimaisilla kielillä. Tavoitteen saavuttamiseksi panostetaan henkilöstön osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Liiketoiminta tarvitsee tuekseen hyvinvoivan, osaavan ja sitoutuneen henkilöstön. Toimintaa ohjaavat Aktian arvot vastuullinen, turvallinen ja inhimillinen.

Aktiassa panostetaan hyvinvointiin. Kattavan työterveyshuollon lisäksi henkilöstö saa tukea liikunta- ja kulttuuritapahtumiin osallistumiseen.

Aktia tarjoaa erinomaisen tilaisuuden työskentelyyn rahoitusalalla ja monipuoliset uramahdollisuudet.  Kaikkia aktialaisia yhdistävät ominaisuudet ovat halu kehittyä, vastuuntunto ja yhteistyökyky. Näistä ominaisuuksista ja ennen kaikkea työntekijöiden motivaatiosta ja aidosta kiinnostuksesta työhön rakentuu sitoutunut, asiantunteva Aktia.

Aktia näkee jokaisessa työntekijässään ihmisen.