Siirry sisältöön Siirry chattiin
Tunnistautuminen Aktian verkkopankkiin muiden pankin tunnuksilla, tunnistautuminen Aktian lomakkeille ja hakemuksille sekä Aktia Wallet -sovelluksen rekisteröinti eivät tällä hetkellä toimi.  Vikaa korjataan parhaillaan. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa.
Impaktisijoittaminen on ongelmien ratkaisua tuotosta tinkimättä

Impaktisijoittaminen on ongelmien ratkaisua tuotosta tinkimättä

Tiistai 22. helmikuuta 2022 Blogit ja artikkelit

Tämä on mainos. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä erikoissijoitusrahaston avaintietoesitteeseen.

Erikoissijoitusrahasto Aktia Impakti tarjoaa yksityissijoittajille sekä pienemmille institutionaalisille sijoittajille mahdollisuuden parantaa maailmaa sijoittamalla yhteiskunnallista ja ympäristöllistä hyötyä tavoitteleviin yhtiöihin tinkimättä markkinatuotosta.

Vastuullisuus on tänä päivänä jo sijoittamisen valtavirta. Vastuullisesti sijoitettuna on joidenkin arvioiden mukaan jo noin 100 000 miljardin euron pääomat, eli merkittävä osa kaikista ammattimaisesti hoidetuista rahastovaroista. Monelle nykysijoittajalle ei kuitenkaan enää riitä vastuullisen sijoittamisen niin sanottu ”älä aiheuta hallaa” -sijoitusstrategia, vaan he etsivät konkreettisia keinoja parantaa maailmaa, jossa elävät.

Vastuullisen sijoittamisen terävintä kärkeä edustava vaikuttavuussijoittaminen (impact investing) onkin herättänyt viime aikoina kasvavaa kiiinnostusta sijoittajissa. Vaikuttavuussijoittamisesta on puhuttu maailmalla vasta reilun 10 vuoden ajan, mutta se on yleistynyt nopeasti ja noussut jo noin 1 000 miljardin euron sijoituskohteeksi.

Vaikuttavuussijoittamisessa mennään pidemmälle ja keskitytään löytämään sijoituskohteita, jotka pyrkivät aktiivisesti ratkaisemaan olemassa olevia ongelmia, kuten ilmastonmuutosta.

Siinä missä vastuullisen sijoittamisen yleisimmässä strategiassa keskitytään karsimaan sijoituskohteiden joukosta ongelmalliset yhtiöt, kuten fossiilisia polttoaineita tuottavat yritykset sekä alkoholi-, tupakka- ja aseteollisuuden toimijat, vaikuttavuussijoittamisessa mennään pidemmälle ja keskitytään löytämään sijoituskohteita, jotka pyrkivät aktiivisesti ratkaisemaan olemassa olevia ongelmia, kuten ilmastonmuutosta.

Aktia Impakti tuo vaikuttavuussijoittamisen rahastosijoittajan ulottuville

Suomen markkinoilla ainutlaatuinen, vaikuttavuussijoittamiseen keskittynyt erikoissijoitusrahasto Aktia Impakti on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa suoraan tai muiden rahastojen kautta osakemarkkinoille, korkomarkkinoille ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Sijoittaja voi rahaston kautta rahoittaa esimerkiksi aurinko- tai tuulivoiman rakentamista ja saada tuottonsa voimalan tuottaman sähkön myynnistä. Olennaista on, että vaikuttavuutta seurataan aina etukäteen sovitulla mittaristolla.

Osittain Impaktin rahoittamana Suomeen rakentuu tällä hetkellä muun muassa kolme tuulivoimapuistoa. 

Osittain Impaktin rahoittamana Suomeen rakentuu tällä hetkellä muun muassa kolme tuulivoimapuistoa. Mikäli niillä tuotetulla sähköllä aikanaan korvataan fossiilisilla polttoaineilla tuotettua energiaa, sijoittaja on ollut myös mukana vähentämässä hiilidioksidipäästöjä.

Rahaston kautta sijoittajat voivat myös parantaa esimerkiksi kehitysmaiden ihmisten elämänlaatua. 

Rahaston kautta sijoittajat voivat myös parantaa esimerkiksi kehitysmaiden ihmisten elämänlaatua. Aktia Impakti sijoittaa varojaan muun muassa alun perin YK:n alaiseen BlueOrchard Microfinance -rahastoon, joka mahdollistaa kehitysmaiden asukkaiden pienyrittäjyyttä tarjoamalla niin sanottuja mikrolainoja pieniin investointeihin, joilla voi olla valtava merkitys mikroyrittäjän ja hänen perheensä elannolle.

Vaikuttavuussijoittamisen jokamiesluokassa alkuun pääsee jo satasella

Aktia Impaktin kautta kuka tahansa pääsee vaikuttavuussijoittamiseen kiinni vuoden jokaisena pankkipäivänä. Sijoittamisen alkuun pääsee jo 100 euron minimimerkinnällä.

Vaikuttavuussijoittaminen ei ole hyväntekeväisyyttä, eikä vaikuttavuussijoittajan tässäkään tapauksessa tarvitse tyytyä heikompaan tuottoon kuin sijoittajakaverinsa.

Rahastosta voi lunastaa rahansa pois neljä kertaa vuodessa, joten on katsottu, että se sopii pienille institutionaalisille sijoittajille sekä piensijoittajille, joilla on jo hieman kokemusta sijoittamisesta. Rahastoon sijoittavan on hyvä ymmärtää ainakin perusasiat kaikista sen sijoitusinstrumenteista: osakkeista, korkoinstrumenteista ja pääomarahastoista. Suositeltava sijoitushorisontti on vähintään viisi vuotta.

Vaikuttavuussijoittaminen ei ole hyväntekeväisyyttä, eikä vaikuttavuussijoittajan tässäkään tapauksessa tarvitse tyytyä heikompaan tuottoon kuin sijoittajakaverinsa, joka sijoittaa tavallisiin rahastoihin. Aktia Impaktin tuotto-odotus on pitkällä aikavälillä keskimäärin 4–5 prosenttia vuodessa. Yli puolet rahaston investoinneista on tehty korkoinstrumentteihin, mikä vähentää osaltaan riskiä.

Lue lisää hankkeista, joita voit tukea sijoittamalla rahastoon

Aktian asiakkaana voit merkitä rahastoa suoraan verkkopankissa. Jos et ole Aktian asiakas, varaa etätapaaminen helposti suoraan sijoitusasiantuntijamme kalenterista. 

Merkitse verkkopankissa

Varaa etätapaaminen

 

 

Erikoissijoitusrahasto Aktia Impakti tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa yhteiskunnallista ja ympäristöllistä hyötyä luoden markkinatuotosta tinkimättä. Rahasto sijoittaa varansa suoraan tai muiden rahastojen kautta osakemarkkinoille, korkomarkkinoille ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Esitettävät skenaariot ovat tulevan tuloksen arvio, joka perustuu aiempiin tietoihin siitä, miten tämän sijoituksen arvo vaihtelee, ja/tai nykyisiin markkinaolosuhteisiin, eivätkä ne ole täsmällinen indikaattori. Saatava tulos vaihtelee sen mukaan, millainen markkinoiden kehitys on ja miten kauan sijoitusta pidetään hallussa. Sijoitus voi aiheuttaa taloudellisia tappioita. Tämä ei ole Aktia Pankki Oyj:n antama yksilöllinen suositus asiakkaalle. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Asiakas vastaa itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista. Tuleva tulos riippuu verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Asiakkaan tulee olla tietoinen siitä, että sijoittamiseen ja sijoitusomaisuuteen liittyy veroseuraamuksia, joiden taloudellisia vaikutuksia ei välttämättä ole huomioitu tässä esityksessä. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahoitusvälineen ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät esimerkiksi rahaston avaintietoesitteestä ja rahastoesitteestä. Säännöt, rahastoesitteet, avaintietoesitteet ja muut viralliset asiakirjat sekä Aktia Pankki Oyj:n sijoittajatiedote ovat saatavissa veloituksetta suomen- ja ruotsinkielisenä Aktian toimipisteissä ja osoitteessa www.aktia.fi. Rahastoa hallinnoi Aktia Rahastoyhtiö Oy, joka kuuluu Aktia-konserniin. Aktia Pankki Oyj toimii Aktia Rahastoyhtiö Oy:n asiamiehenä.