Siirry sisältöön Siirry chattiin
Aktia Henkivakuutuksen asiakaspalvelu on ruuhkautunut.

Pahoittelemme ruuhkasta aiheutuvaa haittaa.

Mahdollisuus houkuttelevaan tuottoon ja vihreää vaikuttavuutta koko rahalla – Aktia Autocall Vihreän Kehityksen Eurooppa nyt merkittävissä

Mahdollisuus houkuttelevaan tuottoon ja vihreää vaikuttavuutta koko rahalla – Aktia Autocall Vihreän Kehityksen Eurooppa nyt merkittävissä

Maanantai 12. helmikuuta 2024 Varainhoito

Aktia Autocall Vihreän Kehityksen Eurooppa on sijoitustuote, jossa maltillinenkin osakemarkkinan kehitys mahdollistaa hyvän tuoton samalla kun sijoitettu pääoma kanavoituu kokonaisuudessaan konkreettisiin vihreän kehityksen hankkeisiin. Aktian ESG-päällikkö Eeva Toivonen ja strukturoiduista tuotteista vastaava johtaja Aki Lakkisto kertovat, miten tämä kiinnostava sijoitus toimii. Enintään viisivuotinen sijoitus on merkittävissä 15.3.2024 asti.  

Aktian asiakkaana, merkitse verkkopankissa Jos et ole vielä Aktian asiakas, varaa aika tästä

– Sellaiselle sijoittajalle, joka on kiinnostunut siitä, mihin sijoitetut varat kokonaisuudessaan kohdennetaan, tämä tuote antaa hyvän näkyvyyden. Varat ohjataan liikkeeseenlaskijan vihreän rahoituksen puiteohjelman mukaisesti hankkeisiin, joilla aikaansaadaan selkeää positiivista ympäristövaikutusta, Lakkisto sanoo.  

– Puiteohjelman mukaiset liikkeeseenlaskijan hankekategoriat, joihin rahoitusta voidaan käyttää, ovat uusiutuva energia, energiatehokkuus, puhdas liikenne, kestävä vesi- ja jätevesihuolto, ympäristön saastumisen ehkäiseminen ja hallinta sekä vihreä rakentaminen. Liikkeeseenlaskija tuottaa varojen käytöstä vaikuttavuusraportin, jossa kerrotaan, millaisia hankkeita varoilla on rahoitettu ja minkälaista positiivista ympäristöön liittyvää vaikuttavuutta hankkeilla on saavutettu, Toivonen jatkaa. 

Kyseessä on joukkolainasijoitus, jossa perinteisen korkotuoton sijaan kuponkituotto perustuu kohde-etuutena olevan osakeindeksin kehitykseen. Lakkisto painottaakin, että sijoituksen taloudelliset ehdot perustuvat yksinomaan kohde-etuutena olevan indeksin kehitykseen. Sijoittaja ei näin ollen kanna riskiä vihreän rahoituksen puiteohjelman kautta rahoitettavista hankkeista. Jos joku hanke, vaikkapa tuulipuisto, ei onnistukaan, riskin tästä kantaa liikkeeseenlaskija, eikä sillä ole mitään vaikutusta tämän sijoituksen ehtoihin, tuotonmaksuun tai riskiin. Vihreän rahoituksen puiteohjelma tuo näin parempaa läpinäkyvyyttä varojen käyttöön vaikuttamatta kuitenkaan sijoituksen taloudellisiin ehtoihin. Normaali liikkeeseenlaskijariski tietysti pätee tässäkin sijoituksessa.

– Tällaisessa tuotteessa on kyse hyvin selkeästä sopimuksesta. Heti alusta lähtien on selvää mikä on sijoituksen tuotto, millä ehdoilla se maksetaan tai ollaan maksamatta ja millä ehdoilla esimerkiksi riskit realisoituvat, Lakkisto kuvailee. 

Aktian Aki Lakkisto ja Eeva ToivonenAki Lakkisto ja Eeva Toivonen 

Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet tuoton ajurina

Koska sijoituksen tuotto perustuu puhtaasti kohde-etuusindeksin kehitykseen, sen valinnalla on olennainen merkitys. Kohde-etuutena toimii Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin mukautettu osakeindeksi, joka koostuu johtavista eurooppalaisista suuryhtiöistä hiilidioksidipäästöjen vähentämisen kannalta tärkeimmiltä toimialoilta. Indeksissä ei ole mukana yhtiöitä esimerkiksi energiasektorilta tai muusta merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä tuottavasta teollisuudesta. 

Indeksin yhtiöt ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa, ja vihreän siirtymän myötä näiden yritysten arvojen odotetaan nousevan hiilijalanjäljeltään isompia enemmän.

– Tällaisessa vihreiden joukkolainojen viitekehyksessä, pitää myös kohde-etuuden valinnassa olla erityisen tarkkana. Indeksin yhtiöt ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa, ja vihreän siirtymän myötä näiden yritysten arvojen odotetaan nousevan hiilijalanjäljeltään isompia enemmän. Siksi uskomme, että tällä kohde-etuudella on hyvät mahdollisuudet kehittyä positiivisesti sijoitusaikana, Lakkisto painottaa.  

Mahdollisuus hyvään tuottoon maltillisesti kehittyvässä markkinassa 

– Näkemyksemme markkinoiden kehityksestä lähivuosina on varovaisen positiivinen ja perustuu odotukseen talouden pehmeästä laskusta. Autocall-sijoitus, jonka tuotto ei perustu kohde-etuuden nousun määrälle, vaan sille, että kohde-etuus on jonain vuosittaisista tarkastelupäivistä lähtötasollaan tai sen yläpuolella, sopii hyvin tällaiseen maltilliseen markkinanäkemykseen, Lakkisto toteaa. 

Sijoitus on viisivuotinen, mutta se voi erääntyä ennenaikaisesti vuosittain, mikäli indeksi on tarkastelupäivänä vähintään lähtötasollaan. Sijoituksen erääntyessä maksetaan tuotto, joka on alustavasti 8,5 % vuodessa, vähintään kuitenkin 7,5 %.  

Tuotto on varsin kilpailukykyinen jopa osakemarkkinan pitkän aikavälin keskiarvotuottoon verrattuna.

Tuotto on varsin kilpailukykyinen jopa osakemarkkinan pitkän aikavälin keskiarvotuottoon verrattuna, eikä realisoituakseen vaadi merkittävää osakemarkkinoiden nousua. Tuotto on kertyvä, joten vaikka menisi muutama tarkastelujakso niin, että tuottoehto ei täyty, nämä saamatta jääneet tuotot jäävät muistiin. Jos markkina sitten palautuu ja tuottoehto täyttyy myöhempänä tarkastelupäivänä, kertyneet tuotot maksetaan kaikilta vuosilta kerralla.

Mikäli tuottoehto ei täyty yhtenäkään vuotuisista tarkastelupäivistä, sijoitus tarjoaa eräpäivänä pääomasuojan 30 % indeksin laskua vastaan. Jos indeksi on laskenut korkeintaan 30 %, pääoma palautetaan kokonaisuudessaan. Pääomasuoja ei kata merkintäpalkkiota. Jos laskua on viimeisenä tarkastelupäivänä yli 30 %, sijoitus erääntyy tappiolla suoraan indeksin kehityksen mukaisesti.  

– Mielestäni näissä autocall-sijoituksissa on hienoa se, että kun löydämme ajankohtaisen teeman, toimialan tai megatrendin, joka vaikuttaa sijoittajan kannalta kiinnostavalta, voimme tarjota ratkaisun, jossa hyvä tuotto ei edellytä merkittävää kurssinousua. Siksi tästä saa salkkuun myös hyvän hajautushyödyn, jonka tuotto ei ole pelkästään riippuvainen markkinan mahdollisen nousun määrästä, Lakkisto muistuttaa.  

Lue lisää sijoituksesta

Aktian asiakkaana, merkitse verkkopankissa Jos et ole vielä Aktian asiakas, varaa aika tästä

Aktia Autocall Vihreän Kehityksen Eurooppa on 1–5 vuotinen sijoitustuote, jonka liikkeeseenlaskija on BNP Paribas Issuance B.V. ja takaaja BNP Paribas. Autocall-sijoitukselle ei ole asetettu vakuutta. Autocall-sijoitukseen liittyy liikkeeseenlaskija- ja takaajariski, jonka toteutuessa liikkeeseenlaskija ja takaaja eivät maksukyvyttömyyden vuoksi pysty maksamaan lainaa takaisin. Sijoittamiseen liittyy aina riski sijoitetun pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Rahoitusvälineen arvo voi nousta tai laskea. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta. Tämä ei ole Aktia Pankki Oyj:n antama yksilöllinen suositus asiakkaalle. Aktia Pankki Oyj ei vastaa asiakkaan sijoitustoiminnan tuloksesta. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahoitusvälineen ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät esimerkiksi avaintietoasiakirjasta, lainakohtaisista ehdoista ja ohjelmaesitteestä. Avaintietoasiakirja, lainakohtaiset ehdot ja ohjelmaesite ovat saatavissa Aktia Pankki Oyj:n toimipisteissä ja kotisivuilla osoitteessa www.aktia.fi.