Tulipalovahinko

Muista seuraavat asiat tulipalon sattuessa.

1. Pelasta ihmiset – aikaa poistumiseen on vain muutamia minuutteja, jos esimerkiksi sohva on syttynyt palamaan. Sen jälkeen savunmuodostus ja kuumuus ovat niin kovia, että eloonjäämisen mahdollisuudet ovat pienet. Tulipaloissa kuolemaan johtaa useimmiten häkä ja savu.

2. Jos mahdollista, yritä sammuttaa tuli ja estää sitä leviämästä. Sammuta palavat vaatteet tukahduttamalla tuli esimerkiksi huovan tai maton avulla. Sulje ikkunat, ovet ja venttiilit vedon vähentämiseksi ja tulen leviämisen estämiseksi.

3. Hälytä palokunta soittamalla numeroon 112, kun olet turvassa.

4. Varmistu siitä, että kaikki ihmiset ovat turvassa ja anna palokunnalle tarvittavat ohjeet.