Metsätaloussuunnitelma on käsikirjasi

Metsätaloussuunnitelma on tärkeä käsikirja. Se sisältää tietoa metsäsi nykytilasta, tulevista hakkuumahdollisuuksista ja tarvittavista hoitotoimenpiteistä.

Metsätaloussuunnitelman ehdotukset koskevat seuraavaa 10 vuotta. Sen avulla voit suunnitella koska, missä ja miten teet metsähoitotöitä ja päättää hakkuista. Siihen sisältyy myös tärkeää tietoa arvokkaista elinympäristöistä.

Metsäkeskukset laativat suurimman osan metsätaloussuunnitelmista ja saat sellaisen ottamalla yhteyttä sen paikkakunnan metsäkeskukseen, jolla metsäkiinteistösi sijaitsee. Voit saada suunnitelman myös sähköisessä muodossa ja ylläpitää sitä itse.