Metsäverotus

Metsätalous on yritystoimintaa ja sitä koskeva veroilmoitus tehdään vuosittain erillisellä lomakkeella (lomake 2 C). Metsätalouden tuloista saat vähentää toiminnan kulut. Nettotulosta verotetaan pääomatulona, jonka verotusprosentti on 30. Yli 50 000 euron pääomatuojen verotusprosentti on 32.

Jos toiminta on tappiollista, voit vähentää tappiot muista pääomatuloistasi. Ellei sinulla ole muita pääomatuloja, voit vähentää 30 % tappiostasi ansiotulon alijäämähyvityksenä. Mahdollisesti jäljelle jäävän tappion voit vähentää pääomatuloistasi seuraavien kymmenen vuoden aikana. Siksi veroilmoituksen tekeminen on tärkeää, vaikka sinulla ei olisikaan metsätaloustuloja.

Tee muistiinpanoja ja säästä tositteet

Metsänomistajana et ole kirjanpitovelvollinen, mutta sinun täytyy pitää kirjaa metsätalouden tulosta ja menoista. Veroviranomaisten pyytäessä sinun täytyy pystyä todentamaan metsätalouden veroilmoituksessa ilmoittamasi tiedot. Tositteet ja muistiinpanot tulee säilyttää 6 vuotta verotusvuoden jälkeen.