Metsän arvo

Riippumatta siitä, oletko ostamassa, myymässä vai luovuttamassa metsäkiinteistöä muulla tavalla, on tärkeä tietää sen arvo. Metsätilan luovuttajana tai vastanottajana voit tilata metsän arvioinnin. Arviointiin pitää kuitenkin aina olla omistajan suostumus.

Metsän arviointi tilataan paikallisesta metsänhoitoyhdistyksestä/metsäreviiristä tai metsäkeskuksesta. Arvioinnin tekee metsäasiantuntija, ja yleisimmin käytetty arviointimentelmä on summa-arvomenetelmä.

Summa-arvomenetelmässä seuraavat osat arvioidaan erikseen:

  • puuston hakkuuarvo
  • puuston odotusarvo
  • taimikon arvo
  • raakamaan arvo.

Näiden osien summaa korjataan niin sanotulla bruttovähennyksellä, joka useimmiten on 10–50 % summasta. Vähennyksessä huomioidaan tekemättömät metsänhoitotyöt, puuston laatu, taimikoiden osuus ja laatu, odotusarvoisen puuston osuus, turve-, suo- ja kivikkoisen maan osuus, kiinteistön koko ja sijainti, metsätiet ja niiden kunto sekä kiinteistön hallintaan liittyvät kulut.

Rakennukset, rannat, tontit, viljelysmaat yms. arvioidaan erikseen, eivätkä ne sisälly metsän arviointiin, mutta vaikuttavat luonnollisesti koko metsäkiinteistön arvoon.

Oletko ostamassa tai myymässä metsäkiinteistöä?

Paikallisilla kiinteistönvälityksillämme on kokemusta maa- ja metsätalouskiinteistöjen välittämisestä.

Kiinteistönvälitys