Metsävähennys

Kun ostat metsäkiinteistön, olet oikeutettu metsävähennykseen. Sen ansiosta tulevista puutavaran myynneistä saamasi veronalainen pääomatulo pienenee huomattavasti.

Ostaessasi metsäkiinteistön saat metsävähennyksen, joka on 60 % kiinteistön kauppahinnasta. Vuosittaisesta puutavaran myynnistä saatavasta pääomatulosta voit vähentää enintään 60 %. Vähennyksen on oltava vähintään 1 500 euroa, mikä merkitsee sitä, että tulosi puutavaran myynnistä on oltava vähintään 2 500 euroa.

Esimerkki

Vuosi 2009: Ostat metsäkiinteistön, joka maksaa 100 000 euroa. Metsävähennyksesi on 60 000 euroa.

Vuosi 2010: Tulosi puutavaran myynnistä on 10 000 euroa. Saat vähentää verotettavasta puutavaran myynnistä saamastasi tulosta 6 000 euroa. Sinulle jää 54 000 euroa käytettäväksi vähennyksiin seuraavina vuosina.

Metsävähennys lahjan tai perinnön yhteydessä

Jos kyseessä on lahjanluonteinen kauppa, voit tehdä metsävähennyksen luovutuksen kauppahinnan osasta. Perinnön tai lahjan yhteydessä seuraava omistaja voi jatkaa metsävähennyksen hyödyntämistä.