Siirry sisältöön Siirry chattiin
Ulkomaankauppa

Ulkomaankauppa

Jokainen tuonti- tai vientikauppa on ainutlaatuinen ja voi joskus vaatia monenlaisia ehtoja. Siksi on tärkeää löytää kulloiseenkin tilanteeseen oikea ratkaisu. Tässä olemme mielellämme yrityksesi tukena.

Ulkomaankaupassa maksutavat ja vakuudet vaihtelevat maasta riippuen. Jos yrityksesi toimii kansainvälisillä markkinoilla, on tärkeää analysoida myös ulkomaankaupan riskit.

• Minkälainen on ostajan maksukyky?
• Onko vastapuolen kotimaa poliittisesti ja taloudellisesti vakaa?
• Miten valuuttakurssiriskeiltä suojaudutaan? 

Kannattaa myös selvittää, miten riskejä voi pienentää tai poistaa, mitä takuita tarvitaan maksujen turvaamiseksi tai sen varmistamiseksi, että oikeat tavarat saapuvat oikeaan aikaan. Ovatko riskit suuria vai voidaanko ne hyväksyä ja ottaa omalla vastuulla?

 

Tuontikauppa

Tavaroiden ja palvelujen tuontia harjoittavan yrityksen on huomioitava monia asioita. Ostajana sinun tulee varmistaa, että
• saat tilaamasi tavaran
• tavara toimitetaan oikeaan aikaan
• saat maahantuontiin tarvittavat asiakirjat
• saat mahdollisimman edulliset maksuehdot ja/tai vakuudet
• voit suojautua valuuttakurssiriskiä vastaan.

 

Suora maksu (Clean Payment) tarkoittaa sitä, että tavaran toimituksen jälkeen myyjä lähettää suoraan ostajalle kauppalaskun ja muut mahdolliset laivausasiakirjat. Ostaja maksaa laskun pankkinsa kautta maksumääräyksenä tai sekkinä. Kauppaa käydään avoimella tililuotolla (Open Account Terms).

Suorassa maksussa myyjällä on aina riski, että ostaja ei maksa joko maksukyvyttömyyden tai maksuhaluttomuuden vuoksi. Myyjä voi suojautua tätä riskiä vastaan vaatimalla ostajan pankin antaman pankkitakauksen kauppahinnan maksamisesta (Payment Guarantee). On myös mahdollista käyttää standby-remburssia kauppahinnan maksamisen vakuutena.

Jos maksu tapahtuu ennen tavaran toimitusta, kyseessä on ennakkomaksu (Advance Payment). Ostaja voi suojautua vaatimalla myyjän pankilta ennakkomaksutakauksen (Advance Payment Guarantee) tai standby-remburssin. Silloin ostaja saa kauppahinnan takaisin, jos tavara jää toimittamatta.
 

Jälkikäteismaksu sopii maksutavaksi, kun

 • ostaja ja myyjä tuntevat toisensa hyvin
 • ostaja ja myyjä harjoittavat liiketoimintaa kehittyneissä teollisuusmaissa, joissa on vakaat pankki- ja maksujärjestelmät
 • ostajalla ja myyjällä on entuudestaan pitkä kauppasuhde ja molemminpuolinen luottamus, joten kauppaa käydään avoimella tililuotolla (Open Account Terms).

Myyjä voi vaatia ostajan pankilta maksutakausta tai standby-remburssia kauppahinnan maksamisen vakuudeksi. Myyjä voi takauksen kautta vaatia maksua takauksen antaneelta pankilta, jos ostaja ei täytä maksuvelvollisuuttaan.

 

Myyjä vaatii ennakkomaksun, kun

 • ostaja on myyjälle uusi ja tuntematon
 • ostaja on maassa, jonka pankkijärjestelmä on puutteellinen
 • ostaja on maassa, jonka taloudellinen ja poliittinen tilanne on epävakaa.

Ennakkomaksun yhteydessä ostajan kannattaa harkita ennakkomaksutakauksen vaatimista myyjän pankilta. Takaus turvaa ostajalle ennakkomaksun palautuksen, jos toimitusta ei tule.

 

Asiakirjaperittävä sopii maksutavaksi, kun

 • ostaja ja myyjä tuntevat toisensa ja tietävät toisen olevan luotettava yhteistyökumppani
 • ostajan maassa on vakaa poliittinen, taloudellinen ja oikeudellinen tilanne
 • myyjällä ei ole epäilyksiä ostajan maksukyvyn suhteen
 • ostajan maassa ei rajoiteta tai säännöstellä ulkomaanmaksuja.

Asiakirjaperittävä on sekä ostajalle että myyjälle turvallisempi maksutapa kuin suora maksu. Myyjä voi saada maksun samalla kun sinä ostajana/tuojana saat haltuusi asiakirjat. Perittävän tarkoituksena on varmistaa maksun saaminen sovittujen ehtojen mukaisesti ennen kuin tavaran hallintaan oikeuttavat asiakirjat luovutetaan ostajalle.

Asiakirjaperittävä tarkoittaa sitä, että myyjä antaa omalle pankilleen toimeksiannon lähettää asiakirjat ostajalle tämän pankin kautta. Pankki luovuttaa asiakirjat ostajalle joko käteismaksua tai vekselin hyväksymistä vastaan. Jos osapuolet ovat sopineet maksuajasta, maksu tapahtuu vasta eräpäivänä.

Kun perittäväasiakirjoihin on sisällytetty tavaran hallintaan oikeuttava konossementti (Bill of Lading, B/L), myyjä varmistaa, ettei ostaja saa haltuunsa tavaraan oikeuttavia asiakirjoja ennen kuin ostaja on maksanut tai hyväksynyt vekselin. Riskinä tällöinkin myyjälle on, että ostaja ei maksa ja myyjä joutuu palauttamaan tavaran omalla kustannuksellaan.

Pankki ei ole sitoutunut maksuun, eikä voi vaikuttaa asiaan, jos ostaja on maksukyvytön tai -haluton.

Documents against Payment, CAD, D/P = avistaperittävä
Documents against Acceptance, D/A = maksuajallinen perittävä

Asiakirjaperittävän edut ostajalle
Ostaja voi ennen maksua tai vekselin hyväksymistä varmistaa asiakirjoista, että tavara on lähtenyt.

Tuontiperittävän ohjaaminen Aktiaan
Asiakirjojen ja maksun nopeuttamiseksi ostajan tulee ilmoittaa myyjälle pankkiyhteytensä seuraavasti:

Aktia Bank plc
Trade Finance
Mannerheimintie 14 A, 00100 Helsinki, Finland
SWIFT: HELSFIHH

Aktia ilmoittaa asiakkaalle perittävän saapumisesta kirjeitse. Ostaja voi lunastaa perittäväasiakirjat omasta konttoristaan maksua tai vekselin hyväksymistä vastaan. Pankki ei vastaa asiakirjojen oikeellisuudesta. Ostaja voi tarkastaa asiakirjat pankissa ennen niiden lunastamista. Pankki toimii ulkomaisen toimeksiantajan ohjeiden mukaisesti, ja kaikkiin muutoksiin vaaditaan ulkomaisen toimeksiantajan hyväksyminen.

Kansainväliset säännöt
Pankit noudattavat perittävien käsittelyssä Kansainvälisen kauppakamarin yhdenmukaisia perittäväsääntöjä (ICC Uniform Rules For Collections; URC 522). Ne voi tilata osoitteesta www.icc.fi.

 

Remburssi sopii maksutavaksi, kun

 • ostajan ja myyjän asiakassuhde on uusi
 • ostajan tai myyjän maassa on epävakaa taloudellinen ja poliittinen tilanne
 • myyjä ei tunne ostajan maksukykyä
 • ostaja haluaa varmistua tavaran toimituksesta oikeaan aikaan
 • kaupan kohteena ovat erikoisvalmisteiset tai tilauksesta valmistettavat tavarat.

Remburssi on ulkomaankaupan maksutapa, jota käytetään varsinkin kaukomaiden kanssa käytävässä kaupassa, mutta myös Euroopan kaupassa, mikäli kauppasumma on suuri, kyseessä on uusi kauppasuhde tai tilauksesta valmistettava tavara. Yleensä remburssin valinta maksutavaksi johtuu myyjästä, joka haluaa turvata maksun saannin

Rembursseja käsiteltäessä noudatetaan Kansainvälisen kauppakamarin yhdenmukaisia remburssisääntöjä (International Chamber of Commerce, ICC, Uniform Customs and Practice for Documentary Credits; UCP600). Sääntöjä voi tilata ICC Palvelu Oy:stä www.icc.fi.

Edut ostajan kannalta

 • Remburssin ehdot asettaa ostaja, joka täten voi painottaa itselleen tärkeitä asioita sekä valvoa tavaran toimitusta
 • Toimittamattomuusriski poistuu, kun vaaditaan kuljetusasiakirja, joka osoittaa, että tavara on toimitettu sovitun mukaisesti
 • Rahoitusmahdollisuus aikaremburssia käyttämällä
 • Mikäli myyjä on myöntänyt maksuaikaa, avataan maksuajallinen tuontiremburssi, jolloin maksu tapahtuu remburssissa määriteltynä eräpäivänä esim. 90 pv laivauksesta

Remburssissa pankki sitoutuu ostajan puolesta maksamaan kauppahinnan myyjälle tämän esitettyä pankille remburssin ehtojen mukaiset asiakirjat, jotka osoittavat, että tavara on lähetetty ostajalle. Käytettäessä remburssia maksutapana kaupan molemmat osapuolet pyrkivät turvaamaan omat etunsa: myyjä riskittömän rahansaannin ja ostaja sopimuksen mukaisen toimituksen.

Remburssi on ostajan pankin peruuttamaton sitoumus kauppahinnan maksamisesta myyjälle. Sitoumus annetaan, eli remburssi avataan jo ennen tavaran toimitusta ja peruuttamattomana se antaa myyjälle varmuuden maksun saannista.

Voidakseen sitoutua peruuttamattomasti avaajapankki vaatii ostajalta joko remburssin määrän käteisenä (katettu remburssi) tai vakuuden (luotollinen remburssi). Mikäli kyseessä on luotollinen remburssi, vaaditaan aina luottokäsittely ostajan omassa pankissa.

Remburssimaksu on aina ehdollinen. Maksu ei siirry myyjälle ennen kuin tämä on täyttänyt omat velvollisuutensa, eli lähettänyt tavaran ja esittänyt remburssiehtojen mukaiset asiakirjat pankille. Pankkien toimenpiteet koskevat asiakirjoja eivät tavaroita, palveluja tai suoritteita, joihin asiakirjat saattavat liittyä.

Remburssin ehdot asettaa ostaja, mutta ne perustuvat kauppasopimukseen. Kauppaneuvotteluissa on siksi mietittävä tarkoin, mitkä kaupan ehdoista on syytä ottaa huomioon remburssinehdoissa, koska remburssit ovat kauppa- ja muista sopimuksista erillisiä sitoumuksia, eivätkä tällaiset sopimukset sido pankkeja, vaikka niihin viitattaisiin remburssissa.

Remburssi voi olla avista- tai aikaremburssi. Avistaremburssissa maksu tapahtuu, kun remburssiehtojen mukaiset asiakirjat esitetään pankille. Aikaremburssissa myyjä on myöntänyt maksuaikaa, jolloin maksu tapahtuu eräpäivänä remburssissa määritellyn maksuajan mukaisesti.

Avaus lähetetään myyjälle myyjän oman pankin tai muun kirjeenvaihtajapankin kautta. Kun tavarat on laivattu ja tarvittavat asiakirjat (kauppalasku, kuljetusasiakirja jne.) ovat koossa, myyjä esittää ne pankilleen remburssissa määritellyn esittämisajan puitteissa.

Sekä myyjän että ostajan pankit tarkastavat asiakirjat ja siis maksun oikeellisuuden. Jos asiakirjat eivät ole ehtojen mukaiset, ostaja voi joko hyväksyä tai hylätä virheelliset asiakirjat. Ostaja saa asiakirjat haltuunsa vasta, kun ne on hyväksytty. Maksu tapahtuu remburssin ehtojen mukaan joko heti (avistaremburssi) tai eräpäivänä (maksuajallinen remburssi).

Tuontiremburssin käsittely Aktiassa
Tuontiremburssin avaamiseen tarvitaan luottopäätös. Ota siis yhteyttä asiakasvastuuhenkilöösi Aktia Pankissa. Samalla voit pyytää käyttöösi sähköisen remburssihakemuslomakkeen. Yrityksesi voi hoitaa tuontiremburssinsa myös verkkopankin kautta, kun siitä on tehty sopimus Aktian kanssa.

Ostajana annat toimeksiannon avata remburssi täyttämällä hakemuslomakkeen, jossa määrittelet ehdot ja vaadittavat asiakirjat. Kun luottopäätös on tehty, Aktia avaa hakemuksen tietojen perusteella remburssin ja sitoutuu maksamaan ulkomaiselle myyjälle ehtojen mukaisesti. Remburssi ilmoitetaan myyjälle tämän pankin kautta.

Lähetettyään tavarat remburssissa määritellyn mukaisesti myyjä esittää remburssissa vaaditut asiakirjat pankilleen, joka toimittaa ne edelleen Aktiaan, missä tarkastetaan, että asiakirjat ovat remburssiehtojen mukaiset. Saat ostajana asiakirjat haltuusi vasta, kun ne on hyväksytty ja avistaremburssissa maksu veloitettu tililtäsi. Maksuajallisessa remburssissa maksu tapahtuu remburssissa määriteltynä eräpäivänä.

Tuontiremburssi voidaan avata myös katettuna. Silloin remburssin määrä veloitetaan ostajan tililtä heti avauksen yhteydessä.

Voit pienentää ulkomaankaupan riskejä tuonnin takauksilla. 

Ostaja takauksen ottajana
Maksutakaus - Payment Guarantee
• Kauppahinnan maksamisen vakuudeksi myyjälle annettava takaus.

Ostaja takauksen edunsaajana
Ennakkomaksutakaus – Advance Payment Guarantee
• Viejä voi sopia toimituksensa osittaisesta rahoittamisesta ostajan maksamalla ennakolla. Ostaja edellyttää silloin vakuutta ennakon takaisin maksamisesta siltä varalta, että toimitus tai projektin toteutus keskeytyy tai ne eivät tapahdu sopimuksen mukaisesti.
• Takuutekstissä todetaan, että takuu voidaan ottaa käyttöön vain osoittamalla, että takuun alainen ennakko todella on suoritettu tietylle viejän/pankin edellyttämälle tilille.   

Suoritus- eli toimitustakaus - Performance Guarantee/Bond
• Vakuutena tavaran toimittamiselle ja/tai projektin toteuttamiselle sopimusehtojen mukaisesti. Vahinko mahdollisesta toimittamatta tai toteuttamatta jättämisestä korvataan.
• Takauksen määrä on 5–10 % sopimussummasta.
• Joskus on tarpeen sitoa takauksen käyttöönotto tekijään tai tapahtumaan, joka on riippuvainen vastapuolen toimenpiteistä.

Esimerkki: Takuun sisällön mukaan se voidaan ottaa käyttöön vasta tilaajan avattua sopimuksen edellyttämän remburssin.

Takuuajan takaus - Warranty Guarantee/Bond, Maintenance Guarantee
• Takuuaikaisten virheiden tai puutteiden korjaamisen vakuudeksi.
• Takauksen määrä on 2–5 % toimituksen arvosta.

Ulkomaisen pankkitakauksen käsittely Aktiassa
Ulkomaisten pankkitakausten käsittelyssä yrityksen ollessa takauksen ottaja tai edunsaaja Aktiassa toimitaan seuraavasti.

Yritys takauksen ottajana
Pankkitakauksen antamiseen tarvitaan luottopäätös, joten yrityksen tulee ottaa yhteyttä asiakasvastaavaan Aktia Pankissa. Kun luottopäätös on tehty, Aktia laatii toimeksiantajan takauspyynnön mukaisesti takauksen.

Takauksen toimittaminen
Suora takaus
Aktia tai toimeksiantaja (asiakas) toimittaa takauksen suoraan edunsaajalle.
 
Välitetty takaus
Aktia lähettää takauksen SWIFTin välityksellä kirjeenvaihtajapankkiin, joka välittää sen edelleen edunsaajalle.
 
Toimeksiantotakaus
Aktia antaa vastatakuun sisältävän toimeksiannon kirjeenvaihtajapankilleen, joka antaa varsinaisen takauksen edunsaajalle.   

Yritys takauksen edunsaajana
Aktia välittää saapuvan tuontikaupan takauksen tuojalle ulkomaisen pankin (takaajapankki) ohjeiden mukaisesti ilman vastuuta todennettuaan sen aitouden.

Aktia voi myös antaa ulkomaisen pankin toimeksiantotakauksen perusteella oman takauksen edunsaajalle, jolloin tuojalta poistuu maa- ja pankkiriski. Tällöin tuojan on syytä sopia kulujen jakautumisesta kauppasopimusta tehdessään.   

Standby-remburssi on luonteeltaan takuusitoumus, jota käytetään vakuutena pankkitakauksen tapaan. Vaateen esittämisen sijaan maksu tapahtuu standby-remburssiin esitettävien asiakirjojen perusteella.

Standby-remburssi soveltuu moniin käyttökohteisiin, ja sen sisältö määräytyy osapuolten tarpeiden ja yhteisen sopimuksen pohjalta. Kun kaupallisen remburssin tarkoitus on sen aktiivinen käyttö, standby-remburssin tarkoitus on olla passiivinen vakuus, jota käytetään vasta, kun tulee tarve realisoida vakuus.

Standby-remburssi on itsenäinen avaajapankin peruuttamaton sitoumus irrallaan muista sopimuksista. Edunsaajan pankki voi vahvistaa standbyn, jolloin edunsaajalta poistuu avaajapankkiin ja -maahan liittyvät riskit.

Käytettäessä standby-remburssia maksun takaamiseksi myyjä toimittaa tavaran ja lähettää vientiasiakirjat suoraan ostajalle, joka maksaa myyjälle suorana maksuna kauppasopimuksessa sovittujen maksuehtojen mukaisesti. Jos ostaja ei maksa laskua suorana maksuna kauppasopimuksen mukaisesti, myyjä saa rahansa esittämällä standby-remburssin mukaiset asiakirjat remburssin voimassaoloaikana.

Standby-remburssin idea on, kuten nimestäkin ilmenee, olla taustalla vakuutena. Se otetaan käyttöön vain sopimusrikon yhteydessä – tässä tapauksessa, kun ostaja ei täytä maksuvelvollisuuttaan.

Osapuolten on syytä määritellä, minkä ajan kuluessa maksun erääntymisestä vaateen voi tehdä (esittää standby-remburssissa ilmoitetut asiakirjat) sekä ovatko osakäytöt sallittuja.

Standby-remburssilla ei yleensä taata vain yhden kaupan maksua, vaan tietyn ajan kuluessa maksettavia maksuja. Standby sopii hyvin esimerkiksi vuosisopimuksella tehtyjen kauppojen maksujen vakuudeksi, kun etukäteen osataan arvioida toimitettava tavaramäärä ja keskimäärin auki olevien maksujen määrä.

Standby-remburssi on muodoltaan hyvin samanlainen kuin kaupallinen remburssi, ja sen käsittelyssä käytetään soveltuvin osin Kansainvälisen Kauppakamarin (International Chamber of Commerce, ICC) yhdenmukaisia remburssisääntöjä (UCP 600) tai International Standby Practices, ISP98, jotka on laadittu nimenomaan standby-remburssikäytäntöä silmällä pitäen. www.icc.fi

Standby-remburssia voi muiden takauksien tavoin käyttää myös
• tarjoustakauksena (Bid Bond, Tender Guarantee)
• ennakkomaksutakauksena (Advance Payment Guarantee)
• toimitustakauksena (Performance Bond/Guarantee)
• takuuajan takauksena (Guarantee for a Guarantee Period)
• lainan/sekkitilin vakuutena (Collateral för Loan/Credit Line)
• erilaisten kaupallisten tai taloudellisten tarkoitusten vakuutena.

Autamme yritystäsi tuonnin rahoittamisessa. Tuonninrahoitustuotteet vaativat aina luottopäätöksen.

Tuonnin takaukset

 • Pienennä ulkomaankaupan riskejä.

Tuontiremburssi

 • Kun maksutapana on remburssi, kaupan molemmat osapuolet varmistavat etunsa – ostaja sopimuksen mukaisen toimituksen ja myyjä riskittömän rahaliikenteen.

Standby-remburssi

 • Standby-remburssia käytetään vakuutena samaan tapaan kuin pankkitakausta.
 

Vientikauppa

Vientikaupassa on huomioitava monia asioita.

• Tunnetaanko ostaja ennestään?
• Voiko ostajaan luottaa?
• Millä markkinoilla ostaja toimii?
• Mikä on poliittinen ja taloudellinen tilanne alueella?
• Mikä on maksun nopeus ja varmuus?
• Onko rahoitukselle tarvetta?
• Miten suojaudut valuuttakurssiriskiä vastaan?

 

Suora maksu (Clean Payment) tarkoittaa sitä, että tavaran toimituksen jälkeen myyjä lähettää suoraan ostajalle kauppalaskun ja muut mahdolliset laivausasiakirjat. Ostaja maksaa laskun pankkinsa kautta maksumääräyksenä tai sekkinä. Kauppaa käydään avoimella tililuotolla (Open Account Terms).

Suorassa maksussa myyjällä on aina riski, että ostaja ei maksa joko maksukyvyttömyyden tai maksuhaluttomuuden vuoksi. Myyjä voi suojautua tätä riskiä vastaan vaatimalla ostajan pankin antaman pankkitakauksen kauppahinnan maksamisesta (Payment Guarantee). On myös mahdollista käyttää standby-remburssia kauppahinnan maksamisen vakuutena.

Jos maksu tapahtuu ennen tavaran toimitusta, kyseessä on ennakkomaksu (Advance Payment). Ostaja voi suojautua vaatimalla myyjän pankilta ennakkomaksutakauksen (Advance Payment Guarantee) tai standby-remburssin. Silloin ostaja saa kauppahinnan takaisin, jos tavara jää toimittamatta.
 

Jälkikäteismaksu sopii, kun

 • myyjä ja ostaja tuntevat toisensa
 • myyjä ja ostaja harjoittavat liiketoimintaa kehittyneissä teollisuusmaissa, joissa on vakaat pankki- ja maksujärjestelmät
 • myyjällä ja ostajalla on entuudestaan pitkä kauppasuhde ja molemminpuolinen luottamus, joten kauppaa käydään avoimella tililuotolla (Open Account Terms).

Myyjä voi vaatia ostajan pankilta maksutakausta tai standby-remburssia kauppahinnan maksun vakuudeksi.

 

Ennakkomaksu sopii, kun

 • asiakas on uusi ja tuntematon
 • ostaja on maassa, jonka pankkijärjestelmä on puutteellinen tai jossa on epävakaa taloudellinen ja poliittinen tilanne.

Ennakkomaksun yhteydessä ostaja voi vaatia myyjän pankilta ennakkomaksutakausta suojatakseen ennakkomaksun palautuksen siinä tapauksessa, että toimitusta ei tule.

 

Asiakirjaperittävä sopii maksuksi, kun

 • ostaja ja myyjä tuntevat toisensa ja tietävät toisen olevan luotettava yhteistyökumppani
 • ostajan maassa on vakaa poliittinen, taloudellinen ja oikeudellinen tilanne
 • myyjällä ei ole epäilyksiä ostajan maksukyvyn tai -halun suhteen
 • ostajan maassa ei rajoiteta tai säännöstellä ulkomaanmaksuja.

Perittävän tarkoituksena on varmistaa maksun saaminen sovittujen ehtojen mukaisesti ennen kuin tavaran hallintaan oikeuttavat asiakirjat luovutetaan ostajalle. Asiakirjaperittävä (Documentary Collection) on sekä ostajalle että myyjälle turvallisempi maksutapa kuin suora maksu. Saat myyjänä maksun samalla kun ostaja/tuoja saa haltuunsa asiakirjat. 

Vientiperittävä tarkoittaa sitä, että myyjä antaa omalle pankilleen toimeksiannon lähettää asiakirjat ostajalle tämän pankin kautta. Pankki luovuttaa asiakirjat ostajalle joko käteismaksua (Documents against Payment D/P) tai vekselin hyväksymistä vastaan, jos osapuolet ovat sopineet maksuajasta (Documents against Acceptance D/A).

Kun perittäväasiakirjoihin on sisällytetty tavaran hallintaan oikeuttava konossementti (Bill of Lading, B/L), myyjä varmistaa, ettei ostaja saa haltuunsa tavaraan oikeuttavia asiakirjoja ennen kuin ostaja on maksanut tai hyväksynyt vekselin.

Pankki ei ole sitoutunut maksuun, eikä voi vaikuttaa asiaan, jos ostaja on maksukyvytön tai -haluton. Perittävän käyttö edellyttää aina ostajan maksukyvyn tarkkaa arviointia.

Pankit noudattavat perittävien käsittelyssä Kansainvälisen kauppakamarin yhdenmukaisia perittäväsääntöjä (ICC Uniform Rules For Collections; URC 522) www.icc.fi.

Documents against Payment, D/P = avistaperittävä
Documents against Acceptance, D/A = maksuajallinen perittävä

Remburssi sopii maksutavaksi, kun

 • asiakassuhde on uusi, myyjä ei tunne ostajan maksukykyä tai -halua
 • ostajan maassa on epävakaa taloudellinen ja poliittinen tilanne
 • myyjällä on vientiä maihin, joissa ulkomaisen valuutan saanti on rajoitettua
 • myynnin kohteena ovat erikoisvalmisteiset tai tilauksesta valmistettavat tavarat
 • myyjän on mahdollista myöntää ostajalle maksuaikaa ja itse käyttää remburssia rahoitusvälineenä.

Remburssissa pankki sitoutuu ostajan puolesta maksamaan kauppahinnan myyjälle tämän esitettyä pankille remburssin ehtojen mukaiset asiakirjat, jotka osoittavat, että tavara on toimitettu. Käytettäessä remburssia maksutapana kaupan molemmat osapuolet pyrkivät turvaamaan omat etunsa: myyjä riskittömän rahansaannin ja ostaja sopimuksen mukaisen toimituksen.

Remburssi on turvallisin maksutapa niin sinulle myyjänä kuin ostajallekin. Sen avulla pienennät kaupanteon riskejä. Se sopii erityisesti uusiin asiakassuhteisiin, kun myynnin kohteena on erikoisvalmisteisia, tilauksesta valmistettavia tavaroita tai ostajan maan taloudellinen ja poliittinen tilanne on epävakaa.

Yleensä remburssi valitaan maksutavaksi myyjän vaatimuksesta. Myyjä haluaa rahansa ennen tavaran toimitusta ollakseen varma maksun saannista. Käytännössä ostaja ei kuitenkaan ole halukas maksamaan ennakkoon, vaan haluaa varmistua siitä, että saa vastineen rahoilleen. Remburssilla voidaan täyttää molempien osapuolten vaatimukset. Remburssi toimii samanaikaisesti sekä maksunvälitysinstrumenttina että maksun "takaajana". Pankit valvovat maksun suorittamista ja tavaran toimitusta osoittavien asiakirjojen luovuttamista. Remburssi voi samalla toimia molempien osapuolten rahoitusinstrumenttina.

Remburssi on ostajan pankin kirjallinen sitoumus maksaa kauppahinta myyjälle. Sitoumus on peruuttamaton, eikä sitä voi muuttaa ilman asianomaisten suostumusta. Remburssimaksu on aina ehdollinen. Myyjä saa maksun vasta täytettyään remburssin ehdot eli toimitettuaan tavaran ja esitettyään ehtojen mukaiset asiakirjat pankille.

Tämän vuoksi myyjän hyväksi avattua remburssia ei voi käyttää esimerkiksi valmistusaikaisen rahoituksen vakuutena. Jos remburssin ehtojen mukaisia asiakirjoja ei esitetä remburssin voimassaoloaikana, remburssi erääntyy käyttämättömänä, ja pankin sitoumus lakkaa.

Remburssin avaus lähetetään myyjälle tämän oman pankin tai muun kirjeenvaihtajapankin välityksellä. Myyjän pankkia pyydetään ilmoittamaan remburssi ilman vahvistusta tai vahvistettuna. Kun pankki päättää vahvistaa remburssin, se arvioi kyseisen maan maa- ja pankkiriskin sekä muut vahvistukseen liittyvät riskit. Kun pankki ilmoittaa remburssin vahvistettuna, myyjän pankki sitoutuu maksamaan remburssin samalla tavalla kuin avaava pankki, eli myyjältä poistuu maa- ja pankkiriski.

Koska ainoastaan remburssiehtojen mukaisten asiakirjojen esittäminen takaa, että myyjä saa maksun remburssista, myyjän tulee tarkistaa remburssiavauksen ehdot huolellisesti ennen remburssin hyväksymistä kaupan vakuudeksi.

Edut myyjälle

 • Varmuus maksun saannista edellyttäen, että ehdot täyttyvät.
 • Myyjä välttää mahdollisen maa- ja pankkiriskin pyytämällä, että sen oma pankki vahvistaa remburssin.
 • Maksun saannin nopeus.
 • Kun ostajalle myönnetään maksuaikaa (joskus kilpailukeino), myyjä voi diskontata toimituksen jälkeen remburssisaatavansa vahvistetun maksuajallisen remburssin perusteella.

Remburssin molemmat osapuolet hyötyvät siitä, että maksu ja asiakirjat kulkevat luotettavan ja puolueettoman osapuolen kautta. Lisäksi pankilla on asiantuntemusta ja kokemusta monimutkaisista maksujärjestelyistä.

Remburssien käsittely perustuu Kansainvälisen Kauppakamarin Yhdenmukaisiin remburssisääntöihin (International Chamber of Commerce, ICC) Uniform Customs and Practice for Documentary Credits; UCP600. Säännöt voi tilata ICC Palvelu Oy:stä osoitteestawww.icc.fi.

Vientiremburssi rahoitusinstrumenttina
Kun käytät remburssia rahoitusinstrumenttina, sinun on myyjänä mahdollista tarjota ostajalle maksuaikaa sitomatta omia varojasi.

Diskonttauksen edellytyksenä on, että

 • Myyjä on myöntänyt ostajalle maksuaikaa ja myyjän hyväksi on avattu maksuajallinen remburssi eli aikaremburssi.
 • Vientiremburssi on viejän pankin vahvistama, jolloin vahvistava pankki on ottanut kantaakseen avaajapankkiin liittyvän maa- ja pankkiriskin sekä asiakirjariskin eli vahvistava pankki on sitoutunut maksamaan remburssin myyjälle, mikäli remburssiehtojen mukaiset asiakirjat on esitetty.

Diskonttaus

 • Laivauksen jälkeen myyjä esittää vahvistavalle pankille asiakirjat . Jos vahvistava pankki toteaa, että remburssin ehdot on täytetty, diskonttaus on mahdollinen.
 • Viejä toimittaa vahvistavalle pankille kirjallisen diskonttauspyynnön, joka sisältää saatavan siirron pankille.
 • Vahvistava pankki diskonttaa eli maksaa myyjälle remburssin määrän vähennettynä pankin kuluilla (remburssipalkkiot, korko- ja diskonttauskulut yms.) lopullisena suorituksena remburssista.
 • Vahvistava pankki saa suorituksen remburssista avaajapankilta remburssissa määriteltynä eräpäivänä.

Vientiremburssin käyttö rahoitusinstrumenttina vaatii aina viejän oman pankin vahvistuspäätöksen. Siksi viejän on hyvä varmistaa jo kauppasopimuksen neuvotteluvaiheessa, että hänen pankkinsa on valmis ottamaan maa- ja pankkiriskin varsinkin, jos riskiaika on pitkä.

Vahvistettua aikaremburssia voi tapauskohtaisesti käyttää sekä lyhyt- että pitkäaikaiseen rahoitukseen riippuen maasta, pankista ja tuotteesta. 

Voit pienentää ulkomaankaupan riskejä viennin takauksilla. 

Myyjä takauksen ottajana
Ennakkomaksutakaus – Advance Payment Guarantee
• Viejä voi sopia toimituksensa osittaisesta rahoittamisesta ostajan maksamalla ennakolla. Ostaja edellyttää silloin vakuutta ennakon takaisin maksamisesta siltä varalta, että toimitus tai projektin toteutus keskeytyy tai ne eivät tapahdu sopimuksen mukaisesti.
• Takuutekstissä todetaan, että takuu voidaan ottaa käyttöön vain osoittamalla, että takuun alainen ennakko todella on suoritettu viejän pankin edellyttämälle tilille.   

Suoritus- eli toimitustakaus - Performance Guarantee/Bond
• Vakuutena tavaran toimittamiselle ja/tai projektin toteuttamiselle sopimusehtojen mukaisesti. Vahinko mahdollisesta toimittamatta tai toteuttamatta jättämisestä korvataan.
• Takauksen määrä on 5–10 % sopimussummasta.
• Joskus on tarpeen sitoa takauksen käyttöönotto tekijään tai tapahtumaan, joka on riippuvainen vastapuolen toimenpiteistä.

Esimerkki: Takuutekstissä mainitaan, että takuu voidaan ottaa käyttöön vasta tilaajan avattua sopimuksen edellyttämän remburssin.

Takuuajan takaus - Warranty Guarantee/Bond, Maintenance Guarantee
• Takuuaikaisten virheiden tai puutteiden korjaamisen vakuudeksi.
• Takauksen määrä on 2–5 % toimituksen arvosta.

Tarjoustakaus - Tender Guarantee / Bid
• Kansainväliseen tarjouskilpailuun osallistuvan yrityksen tulee tarjouksen antamisen yhteydessä järjestää tarjoustakaus, joka korvaa tilaajalle vahingon, jos viejä vetäytyy tarjouksesta ennen määräajan umpeutumista, ei allekirjoita sopimusta tai ei järjestä tarjouksen edellyttämää toimitusaikaista vakuutta, vaikka sopimus on allekirjoitettu.
• Usein tilaajana on valtio tai valtionyhtiö.
• Takauksen määrä on noin 2–5 % tarjouksen määrästä.
• Tämän takauksen erityispiirteenä on, että se usein johtaa velvoitteeseen antaa projektiin jatkossakin tarvittavat takaukset, jos sopimus solmitaan. Tämä tulee ottaa huomioon jo tarjoustakausta annettaessa.

Myyjä takauksen edunsaajana
Maksutakaus - Payment Guarantee
• Kauppahinnan maksamisen vakuudeksi myyjälle annettava takaus.

Takaustyypin valinta
Ulkomaankauppaa harjoittava yrityksesi voi valita seuraavista takaustyypeistä

Demand-takuu (Demand Guarantee)
• Takuun antaneen pankin itsenäinen sitoumus, joka on irrallaan sopimuksista, tavaroista ja palveluista, vaikka niihin viitataan takuutekstissä.
• Ei liity pääsopimukseen.
• Takuun antanut pankki maksaa ensivaateella muodollisesti oikeaa vaadetta ja oikeaan aikaan esitettyä vaadetta vastaan (On First Demand).
• Takuun antanut pankki ei tutki, onko sopimusrikkoa tapahtunut.
• Demand-takuissa voidaan noudattaa Kansainvälisen kauppakamarin (International Chamber of Commerce, ICC) säännöstöä Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG758), www.icc.fi

Omavelkainen takaus (Suretyship/Surety Bond/Accessory Guarantee)
• Liittyy pääsopimukseen.
• Takaaja ei maksa heti, vaan ensin selvitetään saatavan riidattomuus.
• Rajoitettu käyttö ulkomaankaupassa.

Huom! Ulkomaankaupassa voit käyttää vakuutena myös standby-remburssia.

Myös standby-remburssia voidaan käyttää vakuutena. Standby-remburssi on takaustyyppinen remburssi, jota käytetään vakuutena tavallisen pankkitakauksen sijasta. Vaateen esittämisen sijaan maksu tapahtuu standby-remburssiin esitettävien asiakirjojen perusteella.

Standby-remburssi soveltuu monenlaisiin käyttökohteisiin, ja sen sisältö määräytyy osapuolten tarpeiden ja yhteisen sopimuksen perusteella. Kun kaupallisen remburssin tarkoitus on sen aktiivinen käyttö, standby-remburssin tarkoitus on olla passiivinen vakuus, jota käytetään vasta, kun tulee tarve realisoida vakuus.

Standby-remburssi on itsenäinen avaajapankin peruuttamaton sitoumus irrallaan muista sopimuksista. Edunsaajan pankki voi vahvistaa standbyn, jolloin edunsaajalta poistuu avaajapankkiin ja -maahan liittyvät riskit.

Käytettäessä standby-remburssia maksun takaamiseksi myyjä toimittaa tavaran ja lähettää vientiasiakirjat suoraan ostajalle, joka maksaa myyjälle suorana maksuna kauppasopimuksessa sovittujen maksuehtojen mukaisesti. Jos ostaja ei maksa laskua suorana maksuna kauppasopimuksen mukaisesti, myyjä saa rahansa esittämällä standby-remburssin mukaiset asiakirjat remburssin voimassaoloaikana.

Standby-remburssin idea on, kuten nimestäkin ilmenee, olla taustalla vakuutena. Se otetaan käyttöön vain sopimusrikon yhteydessä – tässä tapauksessa, kun ostaja ei täytä maksuvelvollisuuttaan.

Osapuolten on syytä määritellä, minkä ajan kuluessa maksun erääntymisestä vaateen voi tehdä (esittää standby-remburssissa ilmoitetut asiakirjat) sekä ovatko osakäytöt sallittuja.

Standby-remburssilla ei yleensä taata vain yhden kaupan maksua, vaan tietyn ajan kuluessa maksettavia maksuja. Standby sopii hyvin esimerkiksi vuosisopimuksella tehtyjen kauppojen maksujen vakuudeksi, kun etukäteen osataan arvioida toimitettava tavaramäärä ja keskimäärin auki olevien maksujen määrä.

Standby-remburssi on muodoltaan hyvin samanlainen kuin kaupallinen remburssi, ja sen käsittelyssä käytetään soveltuvin osin Kansainvälisen Kauppakamarin (International Chamber of Commerce, ICC) yhdenmukaisia remburssisääntöjä (UCP 600) tai International Standby Practices, ISP98, jotka on laadittu nimenomaan standby-remburssikäytäntöä silmällä pitäen. www.icc.fi

Standby-remburssia voi muiden takauksien tavoin käyttää myös
• tarjoustakauksena (Bid Bond, Tender Guarantee)
• ennakkomaksutakauksena (Advance Payment Guarantee)
• toimitustakauksena (Performance Bond/Guarantee)
• takuuajan takauksena (Guarantee for a Guarantee Period)
• lainan/sekkitilin vakuutena (Collateral för Loan/Credit Line)
• erilaisten kaupallisten tai taloudellisten tarkoitusten vakuutena.
 

Aktia auttaa yritystäsi viennin rahoittamisessa. Viennirahoitustuotteemme edellyttävät aina luottopäätöstä tai voimassa olevia limiittejä. Otathan yhteyttä asiakasvastuuhenkilöösi Aktiassa. Hän auttaa sinua. Jos asiasi koskee vientiremburssin vahvistamista, voit ottaa yhteyttä Aktia Trade Financeen.

Vientikaupan takaukset

 • Pienennä ulkomaankaupan riskejä.

Vientiremburssi

 • Remburssi on turvallisin maksutapa niin sinulle myyjänä kuin ostajallekin. Se pienentää kaupanteon riskejä ja soveltuu erityisen hyvin, jos kyseessä on uusi ostaja tai projektikauppa sekä vastapuolen kotimaassa on epävakaa taloudellinen ja/tai poliittinen tilanne.

Standby-remburssi

 • Standby-remburssia käytetään vakuutena samaan tapaan kuin pankkitakausta.

 Suojaudu valuuttariskeiltä

Valuuttariski syntyy, kun yrityksesi tekee kauppaa valuutassa tai omistaa valuuttaa. Tässä esittelemme kaksi tapaa suojautua valuuttariskeiltä.

Valuuttatermiini

Yrityksesi voi suojata tulevat valuuttavirrat ostamalla tai myymällä valuuttaa ennakkoon valuuttatermiinin avulla. Termiinikurssi koostuu valuuttaparin spot-kurssista (avistakurssi) ja termiinipisteistä. Termiinipisteet muodostuvat valuuttojen korkoeroista tiettynä ajanjaksona.

Valuuttaswap

Yrityksesi valuuttavirroissa voi tapahtua ennalta odottamattomia muutoksia. Valuuttaswapin avulla voit aikaistaa tai myöhäistää aikaisemmin sovittua valuuttatermiinisopimusta.

 

Sanastoa

EnglishSuomiSvenska
   
Accorssory guaranteeomavelkainen takausproprieborgen
Advance paymentennakkomaksuförskottsbetalning
Advising Bankilmoittava pankkiaviserande bank
Allowed, permittedsallittutillåten
Amendmentmuutosändring
Applicanttoimeksiantajauppdragsgivare
Applicationhakemusansökan
At sightavistaavista
Availablekäytettävissä (jossakin)disponibel
Beneficiary   edunsaaja, maksun saajaförmånstagare, mottagaren
Beneficiary bankmaksun saajan pankkimottagarens bank
Bid bondtarjoustakausoffertgaranti
Carrierrahdinkuljettajafraktförare
Collectionperittäväinkasso
Confirm the Creditvahvistaa remburssibekräfta remburs
Consigneevastaanottajamottagare
Correspondent bankvälittäjäpankkiförmedlande bank
Counter guaranteevastatakausmotgaranti
Delivery orderluovutusmääräysöverlåtelseorder
Delivery termstoimitusehtoleveransvillkor
Demand guaranteedemand-takuudemand-garanti
Description of goodstavarankuvausvarubeskrivning
Details of paymentmaksun aihebetalningsgrund
Discrepancyeroavuusavvikelse
Documentary Creditremburssi   remburs
Endorsed in blankavoimesti siirrettyendosserad in blanco
Expiry dateeräpäiväförfallodag
Full settäysi sarjafull sats
Guaranteetakausgaranti   
Irrevocable   peruuttamatonoåterkallelig     
Issuing Bankavaajapankkiöppnande bank   
On boardlaivassaombord  
Ordering customer / remittermaksaja   betalare
Partial shipmentosatoimitusdelleverans
Performance bondtoimitustakaus   leveransgaranti
Performance guaranteetoimitustakaus   leveransgaranti
Port of dischargepurkaussatamalossningshamn
Port of loadinglastaussatama   lastningshamn
Power of Attorneyvaltakirja   fullmakt
Prohibited   kielletty   förbjuden
Surrety bondomavelkainen takausproprieborgen
Surretyship   omavelkainen takausproprieborgen
Tender   tarjousoffert   
Time Credit, Usance Creditmaksuajallinen remburssiremburs med betalningstid
Transferablesiirrettävissä olevatransferabel
Warranty periodtakuuaikagarantitid
Maintenance guaranteetakuuajan takausgarantitidsgaranti
Warranty guaranteetakuuajan takausgarantitidsgaranti

Lyhenne English  SuomiSvenska
    
B/EBill of Exchangevekseli   växel
B/L   Bill of Ladingkonossementtikonossement
CAD   Cash against documentsasiakirjat maksua vastaandokument mot betalning
D/A   Documents against acceptanceasiakirjat vekselin hyväksymistä vastaandokument mot accept av växel
D/C   Documentary Creditremburssi   remburs
D/PDocuments against paymentasiakirjat maksua vastaandokument mot betalning
FCL   full container loadtäysi konttifullastad container
FCR   Forwarder's Certificate of Receipthuolitsijan vastaanottotodistusav speditören utfärdat mottagningsbevis
GSP   Generalised System of PreferencesEU:n yleinen tullietuusjärjestelmäEU:s allmänna tullpreferenssystem
L/CLetter of Creditremburssi   remburs
LCLless container loadvajaa konttiicke fullastad container
T/T   teletrafic transfersuora maksudirekt betalning
UCP   Uniform Customs and Practice for Documentary CreditsYhdenmukaiset remburssisäännötEnhetliga rembursregler
URC    Uniform Rules for CollectionsYhdenmukaiset perittäväsäännötEnhetliga inkassoregler
URDGUniform Rules for Demand GuaranteesYhdenmukaiset demand-takuu säännötEnhetliga demand-garanti regler
ICCInternational Chamber of CommerceKansainvälinen kauppakamariInternationala Handelskammaren
    
English
Suomi
Svenska
   
A.TR Movement CertificateA.TR - tavaratodistusA.TR -certifikat
Airwaybill (AWB)lentorahtikirjaflygfraktsedel
Bill of Exchangevekseliväxel
Bill of Ladingkonossementtikonossement
Certificate of Originalkuperätodistusursprungsbevis
Combined Transport Documentyhdistelmäkuljetusasiakirjamultimodalt transportdokument
Commercial Invoicekauppalaskuhandelsfaktura
Draftasetetratta
EUR. 1 Movement CertificateEUR.1 -tavaratodistusEUR.1-certifikat
Export Licencevientilisenssiexport licens
GSP Certificate of Origin, Form AGSP-alkuperätodistusGSP-ursprungsbevis
Inspection Certificatetarkastustodistusinspektionscertifikat
Insurance Policy/ Certificatevakuutuskirja/ vakuutustodistusförsäkringsbrev/intyg
International consignment note CMRautorahtikirjabilfraktsedel
Packing Listpakkausluettelopacklista
Railwaybillrautatierahtikirjajärnvägsfraktsedel