Indeksilainojen seuranta

Indeksilaina on osakesijoitusta turvallisempi, ja se voi antaa suuremman tuoton kuin perinteinen joukkovelkakirjalaina. Indeksilainan tuotto on sidottu jonkin kohde-etuuden arvon kehitykseen. Tällainen kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake, osakekori, osakeindeksi, hyödyke, valuutta tai korko.

Indeksilainojen tiedot ja seuranta

Voit alla seurata julkisten indeksilainojen kehitystä. Lisätietoa indeksilainoista saat lähimmästä Aktian konttorista.

Indeksilainat

Lainan nimi Pvm Hinta
  1. Lainan nimessä oleva päivämäärä on lainan erääntymispäivämäärä
  2. Kurssipäiväys
  3. Indikatiivinen markkinahinta on arvio sijoituksen arvosta, kauppahinta voi poiketa tästä hinnasta

Institutionaaliset lainat

Lainan nimi Pvm Hinta
  1. Lainan nimessä oleva päivämäärä on lainan erääntymispäivämäärä
  2. Kurssipäiväys
  3. Indikatiivinen markkinahinta on arvio sijoituksen arvosta, kauppahinta voi poiketa tästä hinnasta