Joukkovelkakirjalainat

Joukkovelkakirjalaina on valtion, kunnan tai pankin liikkeeseen laskema velkakirjalaina, jota tarjotaan suurelle yleisölle sijoituskohteeksi.

Joukkovelkakirjalainat jaetaan korkoa tuottaviin ja osake- tai indeksisidonnaisiin lainoihin (ns. indeksilainoihin). Aktian joukkovelkakirjalainat ovat arvo-osuusmuotoisia ja niiden säilytys Aktiassa on maksutonta.

Erilaiset joukkolainat – erilainen tuotto

Perinteiseen joukkovelkakirjalainaan tehdylle sijoitukselle maksetaan vuosittaista korkoa. Voit helposti laskea tuoton etukäteen kyseisen joukkolainan ehdoissa mainitun koron mukaan.

Indeksilainoihin tehdylle sijoitukselle voi lisäksi saada osakesidonnaisen tuotto-osuuden. Tämä tuotto-osuus määräytyy osakkeiden tai indeksien arvonnousun mukaan. Vaikka osakekurssit laskisivat, saat aina takaisin vähintään indeksilainan ehdoissa mainitun osan pääomasta, useimmiten 100 %.

 

Aktia Pankin luottoluokituksen löydät tästä