Ulkomaisten pankkitakausten käsittely Aktiassa

Ulkomaisten pankkitakausten käsittelyssä yrityksen ollessa takauksen ottaja tai edunsaaja Aktiassa toimitaan seuraavasti.

Yritys takauksen ottajana

Pankkitakauksen antamiseen tarvitaan luottopäätös, joten yrityksen tulee ottaa yhteyttä asiakasvastaavaan Aktia Pankissa. Kun luottopäätös on tehty, Aktia laatii toimeksiantajan takauspyynnön mukaisesti takauksen.

Takauksen toimittaminen

1. Suora takaus
Aktia tai toimeksiantaja (asiakas) toimittaa takauksen suoraan edunsaajalle.

2. Välitetty takaus
Aktia lähettää takauksen SWIFTin välityksellä kirjeenvaihtajapankkiin, joka välittää sen edelleen edunsaajalle.

3. Toimeksiantotakaus
Aktia antaa vastatakuun sisältävän toimeksiannon kirjeenvaihtajapankilleen, joka antaa varsinaisen takauksen edunsaajalle.  

Yritys takauksen edunsaajana

Aktia välittää saapuvan vientikaupan takauksen viejälle ulkomaisen pankin (takaajapankki) ohjeiden mukaisesti ilman vastuuta todennettuaan sen aitouden.

Aktia voi myös antaa ulkomaisen pankin toimeksiantotakauksen perusteella oman takauksen edunsaajalle, jolloin viejältä poistuu maa- ja pankkiriski. Tällöin viejän on syytä sopia kulujen jakautumisesta kauppasopimusta tehdessään.   
 

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä Aktia Trade Financeen
Lue lisää viennin takauksista
Takauksen kulkukaavio