Sanasto

Yrityspankkimaailmassa saatetaan käyttää vaikeaselkoisia sanoja ja ilmaisuja. Olemme keränneet yhteen ja selittäneet tärkeimmät rahoitukseen, maksuliikenteeseen ja ulkomaankauppaan liittyvät käsitteet ja termit.

Rahoitus
Maksuliikenne
Ulkomaankauppa