Kuolinpesän pankkiasiat

Läheisen ihmisen kuolema on raskas kokemus, mutta monet käytännön asiat on järjestettävä surusta huolimatta. Seuraavien ohjeiden tarkoitus on helpottaa kuolinpesän tavallisimpien pankkiasioiden hoitoa.

Vainajan varat ja velat muodostavat kokonaisuuden, jota kutsutaan kuolinpesäksi. Kuolinpesän osakkaita ovat mm. lailliset perilliset, yleistestamentinsaajat sekä mahdollisesti leski. Kuolinpesän osakkaina huolehditte kuolinpesän omaisuudesta yhdessä.

Infokirje kuolinpesän pankkiasioiden hoidosta ja saldotodistus lähetetään automaattisesti vainajan viimeisimpään kotiosoitteeseen. Lesken saldotodistuksen voi tilata soittamalla asiakaspalveluumme.

Pankki lopettaa automaattisesti vainajan kortit, verkkopankin ja poistaa tilien käyttöoikeudet saadessaan tiedon, että henkilö on kuollut.

 

Näin hoidat kuolinpesän pankkiasioita

1. Näin maksat kuolinpesän laskuja, jos kuolinpesällä on käyttötili Aktiassa

Saldotodistuksen mukana saat maksupalvelukuoria, joilla voit lähettää kuolinpesän laskut maksettavaksi. Laskuun tulee merkitä miltä kuolinpesän Aktian käyttötililtä lasku tulee maksaa. Laskut on allekirjoitettava. Yhteen maksupalvelukuoreen voi laittaa useita laskuja.

Maksupalvelukuoria käytetään, kunnes kuolinpesä on tarkistettu pankin toimesta ja tili liitetty osakkaan verkkopankkiin. Maksupalvelusta peritään ajankohtaisen palveluhinnaston mukainen maksu.

2. Toimita tarvittavat asiakirjat tarkistettavaksi

Saat hoidettua kuolinpesän asiakirjojen toimittamisen pankkiin nopeimmin ja helpoiten sähköisesti.

Lähetä asiakirjoja tästä


Vaihtoehtoisesti voit toimittaa asiakirjat postitse. Huomioi, että tämä pidentää asiakirjojen käsittelyaikaa.

 

Toimita kopiot ainakin seuraavista asiakirjoista pankkiin tarkistettavaksi:

  • Yhteystietolomake
  • Perukirja liitteineen
  • Vainajan täydellinen sukuselvitys (katkeamaton virkatodistusketju vainajasta 15 vuoden iästä kuolinpäivään), mikäli perukirjan osakasluetteloa ei ole vahvistettu maistraatissa
  • Virkatodistukset kuolinpesän osakkaista
  • Mahdollinen testamentti tiedoksiantoineen ja hyväksymisineen

Lisäksi pankki vaatii avioehtoa, osituskirjaa tai sopimusta omaisuuden erittelystä, perinnönjakokirjaa, käräjäoikeuden päätöstä pesänselvittäjän ja -jakajan määräämisestä sekä perukirjaa ensin kuolleen puolison jälkeen, mikäli sellainen on.

Aktia pidättää oikeuden pyytää lisätietoja kuolinpesän asiakirjoihin liittyen.

Pankki maksaa kirjeen postimaksun ja voit lähettää kopiot asiakirjoista postitse osoitteeseen:

Aktia Pankki Oyj
Kuolinpesät
Info 4101
5001763
00003 Vastauslähetys

3. Anna valtuutus kuolinpesän pankkiasioiden hoitamiseksi

Kuolinpesän osakkaat voivat sähköisesti valtuuttaa henkilön hoitamaan kuolinpesän pankkiasioita. Valtuutuksen voi tehdä alla olevasta lomakkeesta suomalaisen pankin verkkopankkitunnuksilla. Jokaisen osakkaan on täytettävä sähköinen valtakirja henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan.

Suosittelemme, että valtakirja täytetään vasta, kun olette tutustuneet vainajan kuolinpesään sekä sopineet valtakirjan sisällöstä yhdessä muiden osakkaiden kanssa.

Voit myös tulostaa paperisen valtakirjan alla olevasta linkistä ja lähettää sen alkuperäisenä osoitteeseen:

Aktia Pankki Oyj
Kuolinpesät
Info 4101
5001763
00003 Vastauslähetys

Täytä sähköinen valtakirja

Tulosta valtakirja (pdf)

4. Näin annat kuolinpesään liittyvän toimeksiannon

Pankin on huolellisuusvelvoitteensa mukaisesti tiedettävä kuolinpesän osakkaat, jotta se voi varmistua, että kaikki osakkaat ovat antaneet suostumuksensa kuolinpesän omaisuutta koskeviin toimenpiteisiin. Kuolinpesän asiakirjojen tarkastuksen jälkeen kuolinpesän edustajalle lähetetään asiakirjojen hyväksymisilmoitus joko sähköpostitse tai kirjeitse riippuen asiakkaan valitsemasta yhteydenottotavasta.

Pankin hyväksymisilmoituksen jälkeen valtuutettu voi hoitaa kuolinpesään liittyviä pankkiasioita, jotka vaativat kaikkien kuolinpesän osakkaiden suostumuksen. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. tilivarojen nosto, tilisiirrot, laskujen maksu, käyttöoikeuden antaminen tilille, kuolinpesän tilin liittäminen valtuutetun verkkopankkiin, arvopaperien siirto, kuolinpesän osoitetietojen muuttaminen sekä palveluiden lopettaminen.

Nämä toimeksiannot tehdään nopeimmin ja helpoiten Aktian verkkopankin viestitoiminnon kautta kirjautumalla suomalaisen pankin verkkopankkitunnuksilla. Jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, ota yhteyttä Asiakaspalveluumme.