Våra dubbelerbjudanden

En kombination av deposition och fondbaserad placering ger möjlighet till god totalavkastning. Som Preferens- och Premiumkund får du:

1,50 % (övriga privatkunder 1,25 %) årlig avkastning om du placerar minst 50 % i Aktia Profiltjänst
0,75 % (övriga privatkunder 0,50 %) årlig avkastning om du placerar minst 50 % i annat än deposition
 

  • Depositionstid 6-12 månader
  • Depositionsräntan räknas årligen. Uttagsprovisionen är 0,5 % av det belopp som tagits ut före förfallodagen.
  • Placeringens minimibelopp är 10 000 euro, då en del placeras i förvaltningsportföljen Aktia Ränteportfölj eller i aktie- eller blandfonder förvaltade av Aktia Fondbolag Ab eller i en Aktia sparförsäkring.
  • Placeringens minimibelopp är 20 000 euro, då hälften placeras i Aktia Profiltjänst.

Lämna en kontaktbegäran

Sparförsäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank Abp fungerar som ombud. Avkastningen på sparförsäkringen eller fonden bestäms enligt marknadsläget. Produktens historiska avkastning är ingen garanti för dess framtida utveckling. Värdet på produkten kan stiga eller sjunka. Mera information, produktinformation om försäkringen, samt basfakta för investerare och fondprospekt (finska, svenska) får du här