Aktia Bank Abp:s masskuldebrevsprogram
26.4.2013 - 500 000 000 euro

Aktia Bank Abp kan emittera enskilda masslån inom ramen för detta emissionsprogram för masskuldebrevslån. Prospektet för masslån som emitteras på basis av detta emissionsprogram för masskuldebrevslån består av Grundprospektet, som utgör dess basdel, hänvisade dokument, eventuella kompletteringar samt lånespecifika villkor för varje enskilt masslån.

Villkoren för enskilda masslån utgörs av de allmänna lånevillkoren i Grundprospektet och de lånespecifika villkoren för respektive masslån.

Grundprospekt:
Aktia Bank Abp:s grundprospekt 2013

Tillägg:
Tillägg 1 till grundprospektet och till de lånespecifika villkoren för Debenturlån 3/2013
Tillägg 2 till grundprospektet och till de lånespecifika villkoren för Debenturlån 3/2013
Tillägg 3 till grundprospektet och till de lånespecifika villkoren för Debenturlån 3/2013
Tillägg 4 till grundprospektet och till de lånespecifika villkoren för Debenturlån 5/2013
Tillägg 5 till grundprospektet och till de lånespecifika villkoren för Debenturlån 1/2014
 

Lista på hänvisade dokument:
Aktia Bank Abp, verksamhetsberättelse och bokslut 2012 
Aktia Bank Abp, verksamhetsberättelse och bokslut 2011 
Fusionsprospekt 15.3.2013 gällande fusion mellan Aktia Abp och Aktia Bank Abp, avsnittet "Det kombinerade bolaget" (sid 39-42) samt bilaga 1, Aktia Bank Abp:s bolagsordning och bilaga 2, fusionsplan daterad 14.2.2013 avseende Aktia Abp som överlåtande bolag och Aktia Bank Abp som övertagande bolag
Aktia Abp, verksamhetsberättelse och bokslut 2012
Aktia Bank Abp, Börsmeddelande 7.5.2013 "Aktia Bank Abp:s ekonomiska ställning och resultat 1.1-31.3.2013"
Aktia Bank, delårsrapport 1.1-30.6.2013
Aktia Abp, delårsrapport 1.1-30.6.2013
Aktia bokslutskommuniké 1-12/2013
 

Lånespecifika villkoren för lån emitterade under programmet
Aktia debenturlån 3/2013 - Slutliga villkor
Aktia debenturlån 4/2013 - Slutliga villkor
Aktia debenturlån 5/2013 - Slutliga villkor
Aktia debenturlån 1/2014 - Slutliga villkor
Aktia debenturlån 2/2014 - Slutliga villkor