Aktia Bank Abp:s masskuldebrevsprogram
23.4.2014 - 500 000 000 euro

Aktia Bank Abp kan emittera enskilda masslån inom ramen för detta emissionsprogram för masskuldebrevslån. Prospektet för masslån som emitteras på basis av detta emissionsprogram för masskuldebrevslån består av Grundprospektet, som utgör dess basdel, hänvisade dokument, eventuella kompletteringar samt lånespecifika villkor för varje enskilt masslån.

Villkoren för enskilda masslån utgörs av de allmänna lånevillkoren i Grundprospektet och de lånespecifika villkoren för respektive masslån.

Grundprospekt
Aktia Bank Abp:s grundprospekt 2014

Tillägg:
Tillägg 1 till grundprospektet och till de lånespecifika villkoren för Debenturlån 3/2014, 3% 16.8.2019
Tillägg 2 till grundprospektet och till de lånespecifika villkoren för Debenturlån 3/2014, 3% 16.8.2019

Tillägg 3 till grundprospektet och till de lånespecifika villkoren för Debenturlån 5/2014, 3% 2.1.2020
Tillägg 4 till grundprospektet och till de lånespecifika villkoren för Debenturlån 1/2015, 2,75% 2.1.2020
Tillägg 5 till grundprospektet och till de lånespecifika villkoren för Debenturlån 1/2015, 2,75% 28.2.2020 och Aktia debenturlån 2/2015, 2,75% 24.4.2020

Lista på hänvisade dokument:

Aktia Bank Abp, verksamhetsberättelse (sid 6-9) och bokslut 2013 (sida 20-134)
Aktia Bank Abp, verksamhetsberättelse (sid 1-9) och bokslut 2012 (sid 10-94)
Aktia Bank Abp, delårsrapport 1.1-31.3.2014
Aktia Bank Abp, delårsrapport 1.1-30.6.2014
Aktia Bank Abp, delårsrapport 1.1-30.9.2014
Aktia Bank Abp, bokslutskommuniké 1.1-31.12.2014

 
Lånespecifika villkoren för lån emitterade under programmet
Aktia debenturlån 3/2014 - Slutliga villkor

Aktia debenturlån 4/2014 - Slutliga villkor
Aktia debenturlån 5/2014 - Slutliga villkor
Aktia debenturlån 1/2015 - Slutliga villkor
Aktia debenturlån 2/2015 - Slutliga villkor