Jobba på Aktia under studietiden

Aktia erbjuder dig ett bra tillfälle att bekanta dig med finansbranschen redan under studietiden. Ett flertal studerande jobbar i olika uppgifter på Aktia året om.
 

Sommarjobb

Aktia anställer sommarjobbare varje år. Sommarjobb erbjuds främst i kundserviceuppgifter på kontoren, men också de övriga enheterna anställer sommarvikarier enligt sitt behov och de studerandes intresse och studieinriktning.

Sommarjobben publiceras i regel i februari under Lediga tjänster >>

Jobba under skolterminen

Aktia erbjuder en del av sommarvikarierna möjlighet att fortsätta jobba på banken på deltid under terminerna. Vi försöker anpassa arbetstiderna så att båda parterna är nöjda.

Arbetspraktik

Du kan också göra din arbetspraktik på Aktia. Om du behöver en praktikplats fyll i en öppen ansökan på vår webbplats och berätta hurdana uppgifter du är intresserad av samt på vilken ort eller vilket kontor du helst skulle genomföra praktikperioden.

Kombinera studier och arbete

Som assistent på Outbound kan du kombinera studier och jobb.

Aktia Contact Centers Outbound-team koncentrerar sig på kundanskaffning och bokar tider för kunderna till kontoren. Jobbet passar utmärkt för studerande då vi jobbar i tre skift från måndag till fredag kl. 8.45–12.30, 12.30–16.30 och16.30–20.00. Veckoarbetstiden per person är ca 3–4 skift.

I regel söker Outbound nya medarbetare i juni–augusti, då ansökningen öppnas under Lediga tjänster >>

Aktia Trainee-programmet – utbilda dig till kundrådgivare under praktikperioden

Aktia erbjuder ekonomistuderande med intresse för finansbranschen möjligheten att söka till det drygt ett-åriga Trainee-programmet som består av två 10 veckor långa arbetspraktikperioder. Under programmet utbildas du till kundrådgivare, och mellan perioderna har du möjlighet att jobba med dessa uppgifter.

Ansökningstiden till Trainee -programmet är i regel på vårvintern. Beslut om Trainee-programmet fattas varje år skilt för sig. Lediga tjänster >>

Se vad Catrin och Julius tyckte om Aktia Trainee-programmet