Aktia Bank Abp:s masskuldebrevsprogram
27.4.2012 - 500 000 000 euro

Aktia Bank Abp kan emittera enskilda masslån inom ramen för detta emissionsprogram för masskuldebrevslån. Prospektet för masslån som emitteras på basis av detta emissionsprogram för masskuldebrevslån består av Grundprospektet, som utgör dess basdel, hänvisade dokument, eventuella kompletteringar samt lånespecifika villkor för varje enskilt masslån.

Villkoren för enskilda masslån utgörs av de allmänna lånevillkoren i Grundprospektet och de lånespecifika villkoren för respektive masslån.

Grundprospekt:
Aktia Bank Abp:s grundprospekt 2012

Tillägg:
Tillägg 1 till grundprospektet
Tillägg 2 till grundprospektet
Tillägg 3 till grundprospektet
Tillägg 4 till grundprospekt
Tillägg 5 till grundprospekt

Lista på hänvisade dokument:

Aktia Bank Abp, Verksamhetsberättelse och bokslut 2011
Aktia Bank Abp, Verksamhetsberättelse och bokslut 2010
Aktia Bank Abp Masskuldebrevsprogram 27.4.2011 allmänna lånevillkor kap. 9.2 (Gäller enbart för Aktia debenturlån 2/2012)
Aktia Bank Abp, Delårsrapport 1.1 - 31.3.2012
Aktia Bank Abp, Delårsrapport 1.1 - 30.6.2012
Aktia Bank Abp, Börsmeddelande 8.11.2012
Aktia Bank Abp, Börsmeddelande 12.12.2012
Aktia Bank Abp, Bokslutskommuniké

Lånespecifika villkoren för lån emitterade under programmet
Aktia Indexlån BRIC - Slutliga villkor
Aktia debenturlån 3/2012 - Slutliga villkor
Aktia debenturlån 4/2012 - Slutliga villkor
Aktia Råvarulån Jordbruk - Slutliga villkor
Aktia debenturlån 5/2012 - Slutliga villkor
Aktia debenturlån 1/2013 - Slutliga villkor
Aktia debenturlån 2/2013 - Slutliga villkor