Aktia Bank Abp:s masskuldebrevsprogram
22.4.2015 - 500 000 000 euro

Aktia Bank Abp kan emittera enskilda masslån inom ramen för detta emissionsprogram för masskuldebrevslån. Prospektet för masslån som emitteras på basis av detta emissionsprogram för masskuldebrevslån består av Grundprospektet, som utgör dess basdel, hänvisade dokument, eventuella kompletteringar samt lånespecifika villkor för varje enskilt masslån.

Villkoren för enskilda masslån utgörs av de allmänna lånevillkoren i Grundprospektet och de lånespecifika villkoren för respektive masslån.

Grundprospekt:
Aktia Bank Abp:s grundprospekt 2015

Tillägg:
Tillägg 1 till grundprospektet och till de lånespecifika villkoren för Debenturlån 3/2015, 2,50% 15.8.2020
Tillägg 2 till grundprospektet och till de lånespecifika villkoren för Debenturlån 3/2015, 2,50% 15.8.2020 
Tillägg 3 till grundprospektet och till de lånespecifika villkoren för Debenturlån 3/2015, 2,50% 15.8.2020
Tillägg 4 till grundprospektet och till de lånespecifika villkoren för Debenturlån 4/2015, 2,50% 17.10.2020
Tillägg 5 till grundprospektet och till de lånespecifika villkoren för Debenturlån 5/2015, 2,50% 2.1.2021
Tillägg 6 till grundprospektet och till de lånespecifika villkoren för Debenturlån 1/2016 2,25% 27.2.2021

Lista på hänvisade dokument:
Aktia Bank Abp, verksamhetsberättelse (sid 6-19) och bokslut 2014 (sid 20-130)
Aktia Bank Abp, verksamhetsberättelse (sid 6-19) och bokslut 2013 (sid 20-134)
Aktia Bank Abp, delårsrapport 1.1 - 31.3.2015 
Aktia Bank Abp, delårsrapport 1.1 - 30.6.2015
Aktia Bank Abp, delårsrapport 1.1 - 30.9.2015

Aktia Bank Abp, bokslutskommuniké 1.1 - 31.12.2015

Lånespecifika villkoren för lån emitterade under programmet:
Aktia debenturlån 3/2015 - Slutliga villkor
Aktia debenturlån 4/2015 - Slutliga vilkor
Aktia debenturlån 5/2015 - Slutliga villkor
Aktia debenturlån 1/2016 - Slutliga villkor
Aktia debenturlån 2/2016 - Slutliga villkor