Aktia Bank Abp:s masskuldebrevsprogram
25.4.2016 - 500 000 000 euro

Aktia Bank Abp kan emittera enskilda masslån inom ramen för detta emissionsprogram för masskuldebrevslån. Prospektet för masslån som emitteras på basis av detta emissionsprogram för masskuldebrevslån består av Grundprospektet, som utgör dess basdel, hänvisade dokument, eventuella kompletteringar samt lånespecifika villkor för varje enskilt masslån.

Villkoren för enskilda masslån utgörs av de allmänna lånevillkoren i Grundprospektet och de lånespecifika villkoren för respektive masslån.
 

Grundprospekt:
 
Lista på hänvisade dokument: