Aktia Bank Aktia Bank Abp:s masskuldebrevsprogram

27.4.2017 - 500 000 000 euro

Aktia Bank Abp kan emittera enskilda masslån inom ramen för detta emissionsprogram för masskuldebrevslån. Prospektet för masslån som emitteras på basis av detta emissionsprogram för masskuldebrevslån består av Grundprospektet, som utgör dess basdel, hänvisade dokument, eventuella kompletteringar samt lånespecifika villkor för varje enskilt masslån.
 
Villkoren för enskilda masslån utgörs av de allmänna lånevillkoren i Grundprospektet och de lånespecifika villkoren för respektive masslån.
 
Ifall banken kompletterar prospektet med ny information har den som tecknat ett lån, men inte ännu erhållit värdepappret, rätt att under två bankdagar efter att kompletteringen offentliggjorts återkalla teckningen genom att meddela detta till Aktias Förvars- och backofficetjänster, tel. +358 10 247 6461.
 
 
Grundprospekt: