Visa Credit

Med Aktia Visa Credit-kreditkortet tar du ut pengar och betalar enkelt och säkert i hela världen.

 • I genomsnitt 32 dagars räntefri betalningstid
 • Ett personligt bildmotiv till ditt kort
 

Fritidsreseförsäkring

Kortet innehåller fr.o.m. den 1.1.2016 en fritidsreseförsäkring. Fritidsreseförsäkringen är i kraft förutsatt att resekostnaderna är betalda i sin helhet med ditt kort. Bekanta dig noggrant med villkoren.

Reseförsäkringen beviljas av ACE European Limited från och med den 1.1.2016.

Mera information

 • Visa Credit kan användas som betalmedel i över 80 000 försäljningsställen i Finland och det fungerar i omkring 30 miljoner köpställen och tjänstepunkter runt hela världen.
 • Visa Credit kan beviljas 18 år fyllda personer som har regelbundna inkomster och som skött sina penningärenden klanderfritt och som inte har registrerade betalningsanmärkningar.
 • Till Visa Credit kan du få parallellkort till två familjemedlemmar som fyllt 16 år. Parallellkort kostar 2 euro i mån./kort.
 • Vid behov kan du också koppla ditt Visa Credit-kort till ditt bankkonto (Visa Credit/Debit)
 • Du kan som förfallodag välja antingen månadens 15:e dag eller den sista dagen i månaden.
 • Med Visa Credit kan du betala dina inköp på nätet enkelt och säkert. Vi rekommenderar att våra kunder använder sig av Verified by Visa-tjänsten vid nätbetalningar.
 • Du kan välja ett eget digitalfoto eller ett bildmotiv från Aktias bildgalleri (10 euro) till ditt kort. Det går också bra att använda sig av den avgiftsfria standardbilden. Designa ditt eget kort.
 • Kortets månadsavgift är 4 euro/månad.
 • Du får välja två betalningsfria månader för din Visa-räkning inom ett kalenderår. Månaderna får inte vara på varandra följande t.ex. december och januari. Kreditränta och kontoskötselavgift faktureras som normalt under betalningsfria månader men de syns först på följande Visa-räkning.
 • Du kan göra ändringar av förfallodag och betalningsfria månader via nätbanken, på ditt närmaste Aktiakontor eller genom att ta kontakt med Aktias kundservice eller via nätbanken.

Kreditegenskap

Läs mera om kortets kreditegenskap.

Hej studerande!

Du som studerar vid universitet, yrkeshögskola eller högskola och har avlagt minst 90 studiepoäng kan ansöka om ett Visa-kort med en kreditgräns på 1 000 euro.

Ansök om kortet i nätbanken och lämna studieintyget till närmaste Aktiakontor eller skicka det till adressen:

Aktia Bank Abp / Kort
PB 207
00101 Helsingfors

Specialvillkor för Aktia Visa-kort med bild
Aktia Bank Abp:s Visa-villkor

Jämför Aktias Visa-kort / Jämför våra kort