Lediga tjänster och rekryteringsprocessen i Aktia

I Aktia är rekryteringsprocessen alltid först intern för att sedan eventuellt bli extern. Alla chefer på Aktia har personalansvar, och de ansvarar därför också för rekryteringarna till sin enhet.

  • Vi tar kontakt med dig så snart som möjligt, dock senast inom två veckor efter att ansökningstiden har gått ut. 
  • Ansökningar behandlas konfidentiellt och redan under ansökningstiden. 
  • Efter en första genomgång kallas de lämpligaste kandidaterna till intervju. Den första intervjurundan kan också vara en videointervju. 
  • I valda rekryteringar använder vi som en del av arbetsintervjun en förfrågning som beskriver personlighetsdrag. Det är frivilligt att svara på förfrågningen och vi diskuterar alltid resultaten med dig.
  • Var god och beakta att vi alltid kontrollerar kreditupplysningarna i samband med rekryteringen och betalningsanmärkningar är ett hinder för rekrytering.

 

 

 

Integritetsskydd och hantering av ansökningar

I behandlingen av personuppgifter följer Aktiakoncernen gällande lagstiftning och god sed inom personaladministration.

Ansökningar till lediga tjänster gäller tills en person valts och rekryteringsprocessen avslutats. Om du har gett ditt samtycke till att din ansökan får vara med i andra rekryteringsprocesser, kan du bli kontaktad av någon annan av Aktias rekryterande chefer. De öppna ansökningarna lagras i vår databas högst 6 månader.