Masskuldebrevslån

Masskuldebrevslån är ett bra alternativ när du önskar spara en lite längre tid, i regel 2–5 år. Minimiplaceringen i ett masskuldebrevslån är 1 000 euro.

Du får en årlig ränta på din placering under den förutbestämda lånetiden. Du kan sälja din placering när du vill under lånetiden, men då till det rådande marknadspriset. Vi har olika masslån som ger olika avkastning:

  • Traditionella masskuldebrevslån ger dig en årlig ränta. Risken är inte betydligt större än i bankdepositioner, men avkastningen är högre.
     
  • Indexlån kan ge dig en aktiebunden tilläggsavkastning. Indexlån är tryggare än aktieplaceringar och kan ge högre avkastning än traditionella masslån. Läs mera om Aktias indexlån.
     

Teckna masskuldebrevslån

Du kan teckna masskuldebrevslån i nätbanken eller boka tid till ditt närmaste Aktiakontor för att teckna våra masslån. Våra placeringsrådgivare berättar gärna mer och hjälper dig att på förhand räkna ut den räntebärande avkastningen.

Boka tid till kontoret
 

Information om Aktia Bank Abp:s masskuldebrevsprogram

Aktia Bank Abp:s masskuldebrevsprogram

 

Aktia Bank Abp:s masskuldebrevsprogram 2016 och sammanfattningen som fogats till de lånespecifika villkoren för Aktia Debenturlån 4/2016, 2,00% 11.11.2021 kompletterat 7.9.2016

Aktia Bank Abp:s masskuldebrevsprospekt 2016 och sammanfattningen som fogats till de lånespecifika villkoren för Aktia Debenturlån 4/2016, 2,00% 11.11.2021 har kompletterats efter att Aktia Bank Abp har offentliggjort sin börsmeddelande "Nya basbanken tas stegvis i bruk under sista kvartalet 2016" den 2 september 2016. På grund av kompletteringen är det möjligt att återkalla tidigare gjorda teckningar under två bankdagar efter kompletteringen av prospektet (7.9 – 9.9.2016).
 
Lånet vars teckningar kan återkallas är Aktia debenturlån 4/2016, 2,00% 11.11.2021. Informera Aktias förvars- och backofficetjänster, tel. +358 10 247 6461, om återkallande av teckningar senast den 9 september 2016.
 


Tillägg 3 till grundprospektet och till de lånespecifika villkoren för Debenturlån 4/2016, 2,00% 11.11.2021