Masskuldebrevslån

Masskuldebrevslån är ett bra alternativ när du önskar spara en lite längre tid, i regel 2–5 år. Minimiplaceringen i ett masskuldebrevslån är 1 000 euro.

Du får en årlig ränta på din placering under den förutbestämda lånetiden. Du kan sälja din placering när du vill under lånetiden, men då till det rådande marknadspriset. Vi har olika masslån som ger olika avkastning:

  • Traditionella masskuldebrevslån ger dig en årlig ränta.
     
  • Indexlån kan ge dig en aktiebunden tilläggsavkastning. Indexlån är tryggare än aktieplaceringar och kan ge högre avkastning än traditionella masslån. 

Information om Aktia Bank Abp:s masskuldebrevsprogram

Aktia Bank Abp:s masskuldebrevsprogram