Masskuldebrevslån

Masskuldebrevslån är ett bra alternativ när du önskar spara en lite längre tid, i regel 2–5 år. Minimiplaceringen i ett masskuldebrevslån är 1 000 euro.

Du får en årlig ränta på din placering under den förutbestämda lånetiden. Du kan sälja din placering när du vill under lånetiden, men då till det rådande marknadspriset. Vi har olika masslån som ger olika avkastning:

  • Traditionella masskuldebrevslån ger dig en årlig ränta.
     
  • Indexlån kan ge dig en aktiebunden tilläggsavkastning. Indexlån är tryggare än aktieplaceringar och kan ge högre avkastning än traditionella masslån. 
     

 

Information om Aktia Bank Abp:s masskuldebrevsprogram

Aktia Bank Abp:s masskuldebrevsprogram

 

Aktia Bank Abp:s masskuldebrevsprogram 2016 och sammanfattningen som fogats till de lånespecifika villkoren för Aktia Debenturlån 5/2016, 2,00% 25.2.2022 kompletterat 16.2.2017

Aktia Bank Abp:s masskuldebrevsprospekt 2016 och sammanfattningen som fogats till de lånespecifika villkoren för Aktia Debenturlån 5/2016, 2,00 % 25.2.2022 har kompletterats efter att Aktia Bank Abp har offentliggjort sin bokslutskommuniké 1.1 – 31.12.2016 den 14 februari 2017. På grund av kompletteringen är det möjligt att återkalla tidigare gjorda teckningar under två bankdagar efter kompletteringen av prospektet (16.2 – 20.2.2017).
 
Lånet vars teckningar kan återkallas är Aktia Debenturlån 5/2016, 2,00 % 25.2.2022. Informera Aktias Förvars- och backofficetjänster, tel. +358 10 247 6461, om återkallande av teckningar senast den 20 februari 2017.