Om masskuldebrevslån

Ett masskuldebrevslån ges ut av bland annat staten, kommuner eller banker och erbjuds till allmänheten som placeringsalternativ.

Masskuldebrevslån delas in i räntebärande respektive aktie- eller indexbunda lån (s.k. indexlån). Aktias masskuldebrevslån är i värdeandelsform och förvaras gratis på Aktia.

Olika masslån – olika avkastning

På placeringar i traditionella masskuldebrevslån får du en årlig ränta. Hur stor avkastningen blir kan du enkelt räkna ut på förhand enligt räntan i aktuella villkor.

På placeringar i indexlån kan du få en aktiebunden tilläggsavkastning. Hur stor den blir baseras på värdestegringen för ett antal aktier eller index. Även om aktiekurserna skulle sjunka får du tillbaka minst den andel av kapitalet som anges i indexlånets villkor, oftast 100 %.


Du hittar Aktia Bankens nuvarande kreditvärdering här