Om masskuldebrevslån

Ett masskuldebrevslån ges ut av bland annat staten, kommuner eller banker och erbjuds till allmänheten som placeringsalternativ.

Masskuldebrevslån delas in i räntebärande respektive aktie- eller indexbunda lån (s.k. indexlån). Aktias masskuldebrevslån är i värdeandelsform och förvaras gratis på Aktia.

Olika masslån – olika avkastning

På placeringar i traditionella masskuldebrevslån får du en årlig ränta. Hur stor avkastningen blir kan du enkelt räkna ut på förhand enligt räntan i aktuella villkor.

På placeringar i indexlån kan du få en aktiebunden tilläggsavkastning. Hur stor den blir baseras på värdestegringen för ett antal aktier eller index. Även om aktiekurserna skulle sjunka får du tillbaka minst den andel av kapitalet som anges i indexlånets villkor, oftast 100 %. Indexlån är tryggare än aktieplaceringar, och kan ge högre avkastning än traditionella masslån.

Trygg placering med låg risk

Aktias masskuldebrevslån har låg risk. Till lånet hänför sig emittentens (utgivarens) kreditrisk, det vill säga risk för att emittenten inte förmår uppfylla sina åtaganden på förfallodagen, och risk för överlåtelseförlust som uppstår ifall teckningskursen överskrider 100 % eller om lånet säljs före förfallodagen.

Du hittar Aktia Bankens nuvarande kreditvärdering här